CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی تاثیر اللوکمیکال های بخش هوایی گندم Triticumae stivum) بر صفات جوانه زنی علف هرز ماشکViciavillosa

عنوان مقاله: ارزیابی تاثیر اللوکمیکال های بخش هوایی گندم Triticumae stivum) بر صفات جوانه زنی علف هرز ماشکViciavillosa
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_353
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

معصومه شریکیان - دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه زیست شناسی، مشهد،
هما محمودزاده - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه زیست شناسی، مشهد، ایران،
محمود ابراهیمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه شیمی، مشهد، ایران،

خلاصه مقاله:
درپژوهش حاضر به منظور بررسی اثر اللوکمیکالهای موجود دراندام هوایی گیاه گندمTriticumaestivum)رقم سیوند بر ماشکViciavillosa آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در دانشکده علوم، دانشگاه آزاد واحد مشهد انجام شد. طی این پژوهش 10 بذر ماشک در هر پتری قرار داده شد و تیمار هایی از عصاره آبی بخش هوایی ماشک شامل ( و10و20و50و%70 ) در شرایط آزمایشگاهی اعمال شد.پارامتر های اندازه گیری شده شامل شاخص جوانه زنی شاخص جوانه زنی وزنی ، وزن تر و وزن خشک دانه رستها بودند .تجزیه آماری داده ها نشان داد که اعمال تیمارهای فوق برشاخص جوانه زنی ، شاخص جوانه زنی وزنی ،وزن خشک دانه رستها اثر معنا داری نداشت در حالی که وزن تر با افزایش غلظت تیمارها افزایش معنا داری را نشان داد

کلمات کلیدی:
گندم ، رشد دانه رستها ، دگر آسيبي، ويژگيهاي جوانه زني، علف هرز

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220291/