CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تحلیل شدت- مدت وفراوانی خشکسالی های جنوب حوزه کرخه به روش شاخص استاندارد بارش بازه 24 ماهه (نمونه موردی: عبدالخان- شوش- پل زال- چم گز)

عنوان مقاله: تحلیل شدت- مدت وفراوانی خشکسالی های جنوب حوزه کرخه به روش شاخص استاندارد بارش بازه 24 ماهه (نمونه موردی: عبدالخان- شوش- پل زال- چم گز)
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_346
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

شوکت مقیمی - هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
علیرضا شکیبا - هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
سارا بنی نعیمه - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

خلاصه مقاله:
خشکسالی یکی از پدیده های آب وهوایی ورخدادهای مصیبت باری است که خسارتهای زیادی راباعث می شود.یکی ازراههای تعدیل خشکسالی ارزیابی وپایش آن بر اساس شاخص هایی است که بتواند میزان شدت وتداوم آن را دریک منطقهتعیین نماید. درمقاله حاضر تحلیل خشکسالی (شدت –تداوم – فراوانی) جنوب حوزه کرخه با استفاده ازشاخص بارش استاندارد شده در بازه زمانی 24 ماهه مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور داده های بارندگی ماهانه ا یستگاه ها ی عبدالخان- شوش-پل زال- چم گز به طی دوره 1390-1351 (سال زراعی) بکاررفته است . نتایج بررسیها نشان می دهد خشکسالی دوره 1390-1386 از سایر دوره ه های خشکسالی شدیدتر و بزرگتر بوده است

کلمات کلیدی:
خشكسالي، شاخص بارندگي استانداردشده ، بارندگي

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220284/