CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی خزانه تنوع زیستی جلبک های شناخته شده ایران و امکان بهره وری آنها

عنوان مقاله: بررسی خزانه تنوع زیستی جلبک های شناخته شده ایران و امکان بهره وری آنها
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_320
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

مریم عامری - دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی
مهرو حاجی منیری - استادیارجهاد دانشگاهی واحد مشهد
صالح کامیابی - کارشناسی ارشدزیست شناسی

خلاصه مقاله:
جلبک ها ازدوجنبه اقتصادی و اکولوژیکی دارای اهمیت می باشند ازنظر اکولوژیکی جلبک ها درپایه هرم انرژی اکوسیستم های دریایی بوده و بعنوان تولیدکنندگان اصلی زنجیره غذایی تثبیت کنندگان ازت و ایجاداکوسیستم های خاص و تامین زیست گاه مناسب برای ابزیان دارای نقش حیاتی می باشند ازجمله جنبه های اقتصادی نیز این گیاهان درتهیه علوفه کودوتولیدبسیاری ازپلی ساکاریدهای باارزش نظیر اگار کاراژینان و الژین حائز اهمیت بوده و مصارف مستقیم این گیاهان و پلی ساکاریدهای قابل استخراج آنها روزبروز درحال گسترش است تاکنون هیچ منبعی موثقی اقدام به نشرچک لیست جلبکهای ایران ننموده و گزارشات دراین زمینه بسیارپراکنده و ازهم گسیخته می باشند چک لیست های ارایه شده درمقالات ازیک نظام واحدتبعیت ننموده و علاوه برسیستم متفاوت رده بندی که دربرخی ازآنها به چشم می خورد نحوه بیان و بررسی آنها نیز متفاوت است بعلاوه بیشترین تحقیق بروی گونه های ابزی ایران انجام شده و زیستگاه های دیگر کمتر مورد بررسی قرارگرفته اند و بیشترین گزارشات دراین زمینه مربوط به شمال و خصوصا جنوب کشور می باشد لذا دربخشی ازاین تحقیق بران شدیم تا با بررسی منابع موجود ودردسترس گزارشات مربوط به شناسایی جلبک های کشور رادریک جدول گرداوری نموده و مطمئنا بخشی ازخزانه ژنتیکی جلبک های کشوررا به عنوان نخستین گام این مهم ارایه نماییم دربخش بعدی نیز به زمینه های بهره برداری درابعاد صنعتی کشاورزی دارویی و غذایی پرداخته شد تا پتانسیل تحقیق و استفاده ازاین موجودات درایران نیز بررسی گردد

کلمات کلیدی:
چک لیست/جلبک/فلورایران/محیط زیست/بهره برداری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220258/