CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی اثرات زیست محیطی اجرای طرح هادی روستایی (مطالعه موردی: روستای علویه)

عنوان مقاله: ارزیابی اثرات زیست محیطی اجرای طرح هادی روستایی (مطالعه موردی: روستای علویه)
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_262
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

صدیقه کرمی نسب - کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران
مقصود بیات - کارشناس امور کشوری و مدنی استانداری فارس

خلاصه مقاله:
طرح هادی روستایی به عنوان یکی از مهم ترین طرح عمرانی مرتبط با برنامه ریزی توسعه روستایی کشور به شمار می آیند ودارای اثرات مشهود مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و بویژه زیست محیطی در سکونتگاههای روستایی هستند. اگرچه موضوعمحیط زیست در ابعاد ملی مورد توجه برنامه ریزان است، ولی در ابعاد محلی، به ویژه در مقیاس روستاها کمتر مورد توجه قرار گرفته است از این رو ارزیابی میزان توجه به شاخص های ریست محیطی در طرح هادی روستایی به عنوان یکی اصلی ترین مسائل طرح های عمرانی اجرایی در نواحی روستایی است. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی اثرات زیست محیطی اجرای طرح هادیروستایی در روستای علویه از توابع دهستان علویه بخش کردیان شهرستان جهرم می باشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی - تحلیلی می باشد، در گام نخست از مطالعات کتابخانه ای – اسنادی و سپس در ادامه کار جهت دستیابی به اهداف تحقیق مطالعهی میدانی صورت گرفته است. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه سرپرست خانوار می باشد که برای تجزیه تحلیل داده های پرسشنامه نیزاز نرم افزارspss استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر زیاد اجرای طرح هادی در توسعه زیست محیطی روستای علویه دارد. به طوریکه میانگین کل گویه های مورد بررسی بیشتر از 3(عدد مبنا) بوده و از 10 گویه مورد بررسی در تحقیق، میانگین 9 گویه بیشتر از عدد مبنا بوده است

کلمات کلیدی:
ارزیابی، اثرات زیست محیطی، طرح هادی روستایی، روستای علویه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220200/