CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مدیریت جامع و پایش خشکسالی حوضه مرغاب بر اساس شاخص بارش استاندارد شده SPI)

عنوان مقاله: مدیریت جامع و پایش خشکسالی حوضه مرغاب بر اساس شاخص بارش استاندارد شده SPI)
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_253
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

الهه علافچیان - دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
حسنعلی غیور - هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

خلاصه مقاله:
خشکسالی به عنوان بلای طبیعی و پدیدهای اجتنابناپذیر، از دیرباز در پهنه وسیع کشورهای مختلف به خصوص کشورهای مستقردر مناطق گرم و خشک به کرات وقوع یافته است. بنابراین بررسی و شناخت ویژگیهای این پدیده یکی از نیازهای اساسی درمطالعه منابع آب و برنامهریزیهای محیطی میباشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت خشکسالی در حوضه مرغاب طی 40 سال اخیر صورت گرفته است. در این زمینه از آمار بارش 29 ایستگاه داخل و خارج حوضه طی دوره آماری 201-1972 استفاده گردید. ابتدا داده های ایستگاهی توسط نرم افزار سرفر به داده های پیکسلی تبدیل شدند و به این ترتیب 409 پیکسل در محدود داخل حوضه مورد مطالعه بدست آمد. سپس با استفاده از شاخص بارش استاندارد شدهSPI) شدت خشکسالی و همچنین سالهای وقوع خشکسالی برای هر یک از پیکسل ها محاسبه شد. در نهایت نقشه های پهنه بندی خشکسالی برای تمام سالهاترسیم گردید. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که طی دوره آماری مورد مطالعه سال 2006 از وضعیت بسیار مرطوب وسال های 1985و000 2و 2008 از وضعیت بسیار خشک برخوردار بوده اند. نتایج حاصل از تحلیل های مکانی نیز حاکی از آن است که شرایط فوق العاده خشک در مناطق مرکزی حوضه و شرایط خشکی ملایم در شمال به وقوع پیوسته است. مناطق جنوبی حوضه نیز از وضعیت مرطوبی برخوردار بوده است.

کلمات کلیدی:
بارش، جوضه مرغاب، خشكسالي، شاخص بارش استاندارد شده

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220191/