CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر بُر در باروری دانه گرده و باروری سنبله برخی ارقام گندم ایرانی

عنوان مقاله: تاثیر بُر در باروری دانه گرده و باروری سنبله برخی ارقام گندم ایرانی
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_237
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

سهیلا پرتوی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان.
رضا فتوت - استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان.
فرید شکاری - دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

خلاصه مقاله:
بُر یکی از عناصر کم مصرف ضروری برای رشد گیاهان عالی است که در متابولیسم گیاهان نقش اساسی دارد. کمبود بُر به طورنامطلوبی باروری را در غلات بخصوص گندم کاهش میدهد. به منظور بررسی اثر بُر در باروری دانه گرده و تعداد دانه در گندمآزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاٌ تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان اجراشد، که فاکتورهای آزمایشی عبارت بودند از: بُر در سه سطح (صفر، میزان توصیه شده و میزان توصیه شده براساس ترکیب محلول هوگلند) و دو رقم گندم ایرانی (شیراز و دزفول 10 ). گیاهان در گلدانهای حاوی پرلیت کشت شده و با محلول غذایی هوگلند آبیاری شدند. به منظور شناسائی مرحله زایشی نمونهگیری روزانه از بساکها صورت گرفت و بعد از تثبیت توسط محلول فیکساتیوکارنوی با روش استوکارمن فریک رنگآمیزی صورت گرفت. میزان باروری دانه گرده از طریق میزان نشاسته ارزیابی شد. بعد از رسیدگی باروری سنبله نیز ارزیابی شد. نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که کمبود بُر باعث کاهش باروری دانه گرده در هر دو رقم شد. درواقع با افزایش میزان بُر تعداد دانه در سنبله نیز افزایش یافت. واکنش ارقام گندم نسبت به بُر متفاوت بود و رقم شیراز حساسیت بیشتری نسبت به کمبود بُر نشان داد

کلمات کلیدی:
بُر، دانه گرده، نرعقيمي، ارقام ايراني، گندم

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220175/