CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

معادلات و جدول تقویم میلادی

عنوان مقاله: معادلات و جدول تقویم میلادی
شناسه ملی مقاله: HELAL03_011
منتشر شده در سومین همایش رویت هلال و تقویم در سال 1386
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدرضا صیاد - ( UGCS)پژوهشگر مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم ( ع ) و عضو هیات موسس گروه

خلاصه مقاله:
در آثار مورخان اخیر، کلیة وقایع ایران در قبل از اسلام به وسیلة تقویم میلادی تاریخ گذاری شده انـد . افزون بر این، امروزه، تقویم میلادی در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان تقویم رسمی استفاده می شود . به دلایل یاد شده، تقویم میلادی برای ایرانیان، هم از لحاظ پژوهش در زمینة تاریخ ایران در قبل از اسلام و هم از لحاظ ارتباط با سایر ملل جهان از اهمیت ویژهای برخوردار است . از زمان پیدایی تقویم میلادی تا زمان حاضر، محاسبات این تقویم، همواره مورد توجه تقویم شناسـان، منجمان، مورخان، پژوهشگران و غیره بوده است . بعضی از اشخاص یاد شده برای اسخگویی بـه نیازهـای روزمرة روزگار خود، روش هایی به صورت محاسبة عددی، معادله و جدول در آثارشان ارایه کـرده انـد . هـر چند، این روش ها در روزگار خود و با توجه به موارد استفاده آنها، در بر طرف کردن بسی اری از مـشکلات و حل مسایل مربوط به تقویم میلادی مفید و راه گشا بوده اند، با این وجود، در بعضی از موارد از لحاظ کـارآیی عیب و نقایص قابل ملاحظه ای نیز در آنها دیده می شود . از سوی دیگر، در زمان حاضر با پیشرفت روزافزون علوم و فنون و با گسترش وسایل اطلاع رسانی س ریع، ضرورت بازنگری در ماهیت روش هـای یـاد شـده از لحاظ بهینهسازی و بالا بردن کارآیی آنها مطرح شده است . از این رو، نگارندة مقالـه بـه کمـک رایانـه بـه پژوهش در زمینة طراحی معادلات و جدول تقویم میلادی پرداخت . نتایج حاصل از این پـژوهش در مقالـة حاضر به پژوهندگا نی که به نحوی با مسایل تقویم میلادی سروکار دارند، ارایه شده است . این مقاله شـامل دو قسمت به شرح زیرند . در قسمت اول این مقاله، نه معادله درج شده است . این معادلات، امکان می دهند که تقویم هـای ژولـی ( از سال 1 به بعد ) و گریگوری ( از سال 1582 به بعد ) ، از لحاظ تعیین سال های عادی و کبیسه، روز سال، روز هفته و روز هفتة اول ژانویه محاسبه شوند . در قسمت دوم این مقاله، یک جدول درج شده است . این جدول، امکان می دهد کـه تقـویم هـای 4100 سال ژولی 0) تا (4099 و 2118 سال گریگوری 1582) تا (3699 ، از لحاظ تعیین سال های عـادی و کبیـسه، روز هفتة اول ژانویه و روز هفته، محاسبه شوند .

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/21764/