CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ظرفیت باربری و نشست الاستیک پی های سطحی تحت بارهای توام استاتیکی و لرزه ای بازبینی روش های موجود و مطالعه موردی پی سطحی پل بزرگ مهریان یاسوج

عنوان مقاله: ظرفیت باربری و نشست الاستیک پی های سطحی تحت بارهای توام استاتیکی و لرزه ای بازبینی روش های موجود و مطالعه موردی پی سطحی پل بزرگ مهریان یاسوج
شناسه (COI) مقاله: NCCE07_1338
منتشر شده در هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی یوسفی - دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه یاسوج
منصور پرویزی - استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه یاسوج

خلاصه مقاله:
پیهای سطحی که بر روی خاکهای غیر روانگرا قرار می گیرند ممکن است تحت بارهای لرزهای دچار کاهش ظرفیت باربری و یا افزایش نشست الاستیک گردند. تعیین ظرفیت باربری پی های سطحی اغلب توسط روش استاتیکی محاسبه میشود؛ همچنین نشست را بیشتر برای بارهای استاتیکی در نظر میگیرند و تأثیر زلزله و بارهای دینامیکی را در تعیین ظرفیت باربری پیها و نشست الاستیک کمتر مورد توجه قرار دادهاند. در این مقاله روش های موجود برای تعیین ظرفیت باربری و نشست الاستیک پی های سطحی تحت بارهای استاتیکی و لرزه ای بررسی شده است و سپس ظرفیت باربری مجاز و نشست ناشی از بارهای موجود، برای پی سطحی پل بزرگ رودخانه مهریان یاسوج با استفاده از این روشها ارزیابی شده است. و مشاهده می شود، که ظرفیت باربری پی مورد نظر، با اعمال نیروی زلزله کاهش می یابد و با افزایش شتاب افقی زلزله، این کاهش، بیشتر نمایان میشود

کلمات کلیدی:
پی سطحی، بار لرزه ای، ظرفیت باربری، نشست الاستیک، استاتیکی معادل

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/217330/