استفاده از عامل فنتون در تصفیه فاضلاب های صنعتی خطرزا

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,799

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMRDC04_148

تاریخ نمایه سازی: 26 آذر 1385

چکیده مقاله:

در این تحقیق تصفیه پذیری نمونه هایی از فاضلاب های صنعتی خطر زا از جمله فاضلاب یک کارخانه تولید سم و فاضلاب رنگرزی یک کارخانه نساجی با استفاده از عامل فنتون مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش یون هیدروکسیل تولید شده با حمله به ماده آلی باعث تخریب ساختار مولکولی آن می شود. مقادیر بهینه pH، پروکسید هیدروژن و سولفات فرو مصرفی و دما برای تصفیه این دو فاضلاب بدست آمده است. پس از آزمایشهای جداگانه ، pH بهینه برای فاضلاب رنگرزی بین 3و4 برای فاضلاب تولید سم بین 3 و 3/5 بدست آمد. با افزایش pH راندمان تصفیه در هر دو فاضلاب به شدت کاهش می یابد در حالیکه افزایش مقدار پروکسید هیدروژن و سولفات فرو مصرفی، راندمان تصفیه را افزایش می دهد. استفاده از 400-600mg/l پروکسید هیدروژن و 200-400 mg/l سولفات فرو برای فاضلاب رنگرزی و 1200-1500 mg/l پروکسید هیدروژن و 500-600 mg/l سولفات فرو برای فاضلاب تولید سم بعنوان مقادیر بهینه انتخاب شدند. همچنین محدوده مناسب دما برای هر دو فاضلاب بین 30 و 50 درجه سلسیون بدست آمد. نتایج این پژوهشها نشان داده است که استفاده از عامل فنتون ، روش مناسبی برای تصفیه این دو فاضلاب می باشد.

نویسندگان

جلال شایگان

موسسه پژوهشی پالایش آب (پالاب)

توحید نودل

موسسه پژوهشی پالایش آب (پالاب)

ناصر شمس ناتری

موسسه پژوهشی پالایش آب (پالاب)