CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارائه ساختاری نوین برای تعیین آرایش نیروگاهها با وجود بار حساسبه قیمت با استفاده از الگوریتم ژنتیک

عنوان مقاله: ارائه ساختاری نوین برای تعیین آرایش نیروگاهها با وجود بار حساسبه قیمت با استفاده از الگوریتم ژنتیک
شناسه (COI) مقاله: EPGC05_088
منتشر شده در پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق در سال 1391
مشخصات نویسندگان مقاله:

سید محسن هاشمی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
صادق امانی بنی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
محمدکاظم شیخ الاسلامی - استادیار دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:
مسأله تعیین آرایش نیروگاهها در سیستم قدرت از مسائل مهمی است که از زمانهای گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. بار الکتریکی در سیستم قدرت اخیراً مورد توجه قرار گرفته و برای تأمین توان و تأمین نیازهای خدمات جانبی بکار گرفته میشود، مدلسازی تأثیر بار بر سیستم قدرت بسیار مهم جلوه میکند. یکی از قیود اصلی مسأله تعیین آرایش نیروگاهها تعادل بار و تولید میباشد و بهطور معمول، بار مقدار ثابتی در نظر گرفته شده و مسأله حل میشود. در این مقاله بار الکتریکی نسبت به قیمت میانگین تمام شده برق حساس بوده، که این حساسیت با یک ضریب مدل شده است و مسأله با استفاده از روشی مبتنی بر روش بار پایه و ضرایب مشارکت و استفاده از الگوریتم ژنتیک حل شده است. در پایان در یک شبکه نوعی با 50 واحد نیروگاهی و قیود مربوطه برای 24 ساعت، و با صرفنظر از شبکه انتقال و توزیع (عدم ورود مباحث مربوط به شبکه، همچون پخش بار) شبیهسازی شده است.

کلمات کلیدی:
تعيين آرايش نيروگاهها، حساسيت بار به قيمت، الگوريتم ژنتيك، روش بار پايه و ضرايب مشاركت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/214513/