تاثیر ضخامت پوشش الکترولس نیکل- فسفر برآلیاژ سازی سطح آلومینیوم 356 توسط لیزر

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,362

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_244

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

عملیات سطحی توسط لیزر در زمینه بهبود خواص سطحی نظیر مقاومت به خوردگی و سـایش، از قابلیـت بالایی برخوردار است . در این تحقیق پوششهای الکترولس نیکل - فسفر روی زمینه آلومینیـوم 356 در سـه ضخامت مختلف، تحت عملیات آلیاژسازی سطح توسط یـک لیـزر پالسـی Nd:YAG بـا انـرژی متوسـط 400 میلی ژول و نرخ جاروب ۷ / ۳ سانتیمتر بر دقیقه قرار گرفت . نتایج حاصل از بررسی نمونـه هـا در ز یـر میکروسکوپ نوری، الکترونی روبشی و تفرق اشعه X نشان داد که پوشـش الکتـرولس نیکـل – فسـفر بـا ضخامت متوسط در انرژی لیزر 400 میلی ژول و نرخ جـاروب ۷ / ۳ سـانتیمتر بـر دقیقـه جهـت آلیاژسـازی سطح آلومینیوم مناسب است . همچنین نتایج آزمون میکروسـختی حـاکی از افـزایش قابـل ملاحظـه ای در سختی سـطح پـس ازعملیـا ت لیـزری در اثـر تشـکیل فازهـای بـین فلـزی آلومینیـوم - نیکـل بـود . توزیـع یکنواخت این ذرات و نیز شیب ملایم منحنی سختی بیانگر پیوند متـالورژیکی مناسـب بـین ناحیـه سـخت شده لیزری و زیر لایه آلومینیومی می باشد .

نویسندگان

غلامرضا گردانی

دانشکده مهندسی مواد - دانشگاه شهید باهنر کرمان

محمد کرمی نژاد

دانشکده مهندسی مواد - دانشگاه شهید باهنر کرمان

رضا شجاع رضوی

مرکز تحقیقات مهندسی مواد - مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت - دانش

سید حمید هاشمی

مرکز تحقیقات مهندسی مواد - مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت - دانش