CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی اثر نرخ کرنش بر مکانیزم تغییر شکل و شکست در فولاد 52St

عنوان مقاله: بررسی اثر نرخ کرنش بر مکانیزم تغییر شکل و شکست در فولاد 52St
شناسه (COI) مقاله: CIMS09_120
منتشر شده در نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران در سال 1384
مشخصات نویسندگان مقاله:

ایمان فرح بخش - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی معد
سید عبدالکریم سجادی - استادیار دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده فنی و مهندسی - گروه مهندسی مو
سید مجتبی زبرجد - استادیار دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده فنی و مهندسی - گروه مهندسی مو

خلاصه مقاله:
در این تحقیق تاثیر نرخ کرنش بر خواص مکـانیکی و سـطوح شکسـت فـولاد St52 مـورد بررسـی قـرار گرفت . به این منظور نمونه هایی از ورق این فولاد تهیه شد و تا حـد شکسـت بـا نـرخ کرنشـهای ۱۰۰۰ / ۰، ۱۰۰ / ۰، ۱۰ / ۰، ۵۰ / ۰، ۱ / ۰ S -1 تحــت آزمــایش کشــش قــرار گر فــت . ســپس ســطوح شکســت بوســیله میکروسکوپ الکترونی روبشی ) ) SEM بررسی شد . نتایج آزمایشات نشان داد که با افزایش نرخ کرنش در دمای محیط تعـداد فرورفتگیهـای عمیـق و بـزرگ کاهش یافته و از نرمی سطح شکست کاسته شده و به تردی آن افزوده گردیده اسـت . همچنـین مشـخص شد که مکانیزم حاکم بر شکست در این فولاد، رشد وتجمع حفرات می باشد

کلمات کلیدی:
فولاد St 52، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، نرخ کرنش، مکانیزم تغییر شکل

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/21001/