اثر سیکلهای مختلف عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی فولاد آلیاژی 4340

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 7,275

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_003

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

فولاد آلیاژی ۰۴۳۴ازجمله فولادهای کم آلیاژ مستحکم ) ) HSLA می باشد که از کاربردگسترده ای درساخت اجزای تحت تنش بالادروسایل نقلیه و قطارنظیرمیل لنگ، اکسل متحرک واجزای چرخ دنده برخورداراست . دراین تحقیق اثرسیکلهای مختلف عملیات حرارتی برخواص مکانیکی فولاد مذکور Mpa ١٣٥٩، موردبررسی قرارگرفت . بالاترین استحکام کششی، استحکام تسلیم وسختی به ترتیب معادل ٤٣٥HBو١٣١٩Mpa باکوئنچ درمحیط هواوانجام عملیات بازگشت دردمای درجه٥٠٠ سلسیوس به مدت ٣٠دقیقه بدست آمد . همچنین تاثیر زمان پیرسازی در استحکام کششی مورد بررسی قرار گرفت . ماکزیمم استحکام بدست آمده معادل1500 مگاپاسکال پس از 600 ثانیه پیرسازی بدست آمد .

کلیدواژه ها:

فولادهای فوق مستحکم - عملیات حرارتی - استحکام کششی - استحکام تسلیم- سختی

نویسندگان

جواد محمود بابویی

کارشناس مواد، مرکز تحقیقات وفناوری مواد پیشرفته

علیرضا کمالی

دانشجوی دکتری مواد، مرکز تحقیقات وفناوری مواد پیشرفته

سید محمد مهدی هادوی

استادیار، مرکز تحقیقات وفناوری مواد پیشرفته