CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی روش های ارزیابی وضعیت و عمر ترانسفوررماتورها و چالش های پیاده سازی آن در کشور

عنوان مقاله: بررسی روش های ارزیابی وضعیت و عمر ترانسفوررماتورها و چالش های پیاده سازی آن در کشور
شناسه (COI) مقاله: PSC20_259
منتشر شده در بیستمین کنفرانس بین المللی برق در سال 1384
مشخصات نویسندگان مقاله:

کتایون انوری زاده نائینی - پژوهشگاه نیرو – مرکز شیمی و مواد – گروه پژوهشی شیمی و فرایند ایران
تورج سرمستی - پژوهشگاه نیرو – مرکز شیمی و مواد – گروه پژوهشی شیمی و فرایند ایران

خلاصه مقاله:
کلیه روشهای ارزیابی وضعیت ترانسفورماتورها متکـی بـه وجود اطلاعات در یک سطح مشخص بوده و از سـه مرحلـه اصلی تشکیل شده اند ، این مراحل بـه ترتیـب شـامل مرحلـه جمعآوری و تحلیل اطلاعات، مرحلـه بازرسـی هـا و مرحلـه انجام آزمایش های ارزیابی و تحلیل نتایج با توجه به ا طلاعات جمــع آوری شــده مــی باشــند . در یــک ارزیــابی جــامع ، ترانسفورماتورها از جنبه هـا ی مختلـف ( حرارتـی ، الکتریکـی، مکانیکی و ....) مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرند . در این مقاله فن Ĥوری ارزیابی وضـعیت ترانسـفورماتورها از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفتـه و روشـهای اجـرا شــده توســط مراکــز تحقیقــاتی و شــرکت هــای معتبــر مشــاوره مهندسی معرفی گردیده است . سپس مشکلات موجود بـرای پیاده سازی هر مرحله در داخل کشور بررسی شده و در انتهـا با توجه به این مشکلات راهکارهای اجرائی در جهت کـاهش یا رفع آنها ارائه گردیده است .

کلمات کلیدی:
ارزیابی وضعیت، ترانسفورماتور، سیستم عایقی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/20568/