تصویر یک مسئله بررسی اهمیت تجسم بر توانایی حل مسئله ریاضی

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,530

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCIENCE01_009

تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1392

چکیده مقاله:

واژهی مشاهده و تجسمVisualization)برای بیان مراحل تولید، استفاده از اشکال هندسی یا نمایش نمودارهایی که به جهت درک مفاهیم، اصول و مسائل ریاضی به وسیلهی دست رسم و یا با کامپیوتر تولید میشوند به کار میرود. هدفاین مطالعه این است که ضمن ایجاد زمینه ای برای مرور تحقیقات، تحلیل ها ، تجارب علمی و نظرات کسب شده ، اثر مشاهده و تجسم بر توانایی حل مسئله ریاضی دانش آموزان را با محوریت دیدگاه ساخت و سازگراییConstructivism) بررسی کند. نمونه ی مورد مطالعه سی و پنج دانش آموز دختر پایه اول متوسطه می باشد. برای جمع آوری داده ها از آزمونهای محقق ساخته که روایی و پایایی آن ها مورد بررسی قرار گرفته بود استفاده شد. تحلیل داده ها و محاسبه ضریب تعیین نشان داد که چهل و هشت درصد از عملکرد دانش آموزان در حل مسئله ریاضی تحت تأثیر مشاهده و تجسم میباشد. در این مطالعه همچنین با استفاده از روش پانلPanel) اثر مشاهده و تجسم در یادگیری ریاضی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد تأکید برتجسم در روش های آموزشی میتواند تأثیر مثبتی بر یادگیری ریاضی دانش آموزان داشته باشد

نویسندگان

سناء سخیراوی

کارشناس ارشد آموزش ریاضی، مدرس دانشگاههای سما و پیام نور اهواز