خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی جدایههای باکتری عامل شانکر درختان میوه هستهدار در استان خراسانرضوی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 780

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AGRIBIOTECH03_403

تاریخ نمایه سازی: 27 تیر 1392

چکیده مقاله:

شانکر باکتریایی که بوسیله پاتووارهای Pseudomonas syringae ایجاد میشود یکی از مشکلات جدی و محدود کننده تاسیس و حفاظت از باغات هسته دار میباشد. این بیماری در اکثر مناطق عمده کشت درختان هستهدار در دنیا و ایران وجود دارد و خسارت قابل توجهی را سبب میشود. به منظور بررسی خصوصیات فنوتیپی و تنوع ژنتیکی جدایههای باکتری عامل، 25 جدایه بدست آمده از بافتهای آلوده درختان هستهدار، مورد بررسی قرار گرفتند. جدایهها ابتداً براساس آزمونهای گروه Ps ،LOPAT شناسایی شدند ، سپس آزمونهای تکمیلی براساس تستهای متداول باکتری شناسی انجام گرفت.جدایه ها براساس خصوصیات فنوتیپی اختلافاتی جزئی را نشان دادند. به منظور ارزیابی دامنه تنوع ژنتیکی جدایهها DNA ژنومی استخراج و در واکنش زنجیرهای پلیمراز با روش BOX-PCR به کار برده شدند. محصول تکثیر شده در ژل آگارز 1/2 درصد الکتروفورز و با اتیدیوم برماید رنگآمیزی شد. از ضریب تشابه جاکارد برای تعیین تشابه جدایهها و از روش UPGMA و نرمافزار NTYSYS-pc نسخه 2 برای آنالیز خوشهای استفاده شد. آنالیز خوشهای نتایج به دست آمده نشان داد که در سطح تشابه 75 درصد، جدایهها به 7 گروه تقسیم شدند. نتایج نشانگر وجود تنوع درون جدایهها بود.

نویسندگان

حمیده احسنی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه ع

سعید نصراله نژاد

دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و م

حشمت اله رحیمیان

استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع

اسفندیار ظهور

مربی پژوهشی بخش گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات علوم کشاورزی و منابع طبیعی اس

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Gardan, L., Shafik, H., Belouin, S., Broch, R.. Grimont, F., ...
  • Kaluzna, M., Ferrante, P., sobiczewski, P., and Scortchini, M., 2010. ...
  • Kennelly, M. M.. Cazorla, F.M., Vicente, A., Ramos, C., Sundin, ...
  • Lopez, M. M., Rosello, _ Palacio-Bielsa, A., 2010. Diagnosis and ...
  • Louws, F. G., Fulbright, D. W., Stephans, C. T., Brujin, ...
  • _ Schaad, N. W., Jones, J. B. Chun, W., 2001. ...
  • Thomidis, T., Tsipouridis, C., Exadaktylou, E., Drogoudi, P., 2005. Comparison ...
  • Weingart, H., Volksch, B., 1997. Genetic fingerprinting of Pseudomonas syringae ...
  • نمایش کامل مراجع