CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اهمیت برنامه های آموزشی : ایجاد وب سایت آموزش انرژی برای مدارس

عنوان مقاله: اهمیت برنامه های آموزشی : ایجاد وب سایت آموزش انرژی برای مدارس
شناسه (COI) مقاله: NEC05_113
منتشر شده در پنجمین همایش ملی انرژی در سال 1384
مشخصات نویسندگان مقاله:

نسرین گل قهرمانی - مرکز اطلاعات انرژی، معاونت امور انرژی، وزارت نیرو

خلاصه مقاله:
دانش آموزان می توانند مباحث انرژی مانند قوانین نگهداری، حفظ منابع و صرف ه جویی انرژی را فرا گیرند . آنها می توانند منابع انرژی ( خورشیدی، فسیلی، بادی، آبی جزر و مد، بیوماس و انرژی ژئوترمال ) را بیاموزند و پیرامون گزینه های متعدد انرژی برای فردا ( تجدیدپذیر و یا غیر تجدیدپذیر ) تحقیق و جستجو کنند . آنها نسبت به میـزان درک از زیـبایی طبـیعت و جهان بشـری حسـاس و دارای واکن ش انفعالی هستند . از این رو می توانند نیازها را شناسایی و با کمک الگوهای مناسب آموزشی، راه حل ها را جستجو و با بکارگیری آخرین یافته هایشان تصمیم گیری دقیق کنند . این مقاله به دنبال آن است تا الگوهای مناسب آموزش که در فر آیند یاددهی و یادگیری می تواند برای دانـش آمـوزان بیش ـترین تعام ـل را ای ـجاد نم ـایند، جم ـع آوری کن ـد . و درباره استراتژی آگاه و حساس سازی دانش آموزان، راهکارهایی را به مسئولین آموزش ارائه دهد و در ادامه، به معرفی دو سبک آموزشی یکی سنتی و دیگری قالب جدید آن ( وب سایت ) می پردازد که قالب جدید در ح یطه فراگیری سیستم آموزش ، روشی نوین و جامع به شمار می آید .

کلمات کلیدی:
صرفه جويي انرژي، حفظ محيط زيست، آموزش و آگاه سازي، مدارس و دانش آموزان، وب سايت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/20224/