اثرات اختلال بیش فعالی - نقص توجه ((ADHD بر یادگیری کودکان کم توان ذهنی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 41

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPHCONF08_107

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1403

چکیده مقاله:

اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی از بیشترین اختلالات رفتاری شایع در کودکان است و با مجموعه ای از نشانه ها، شامل سطوحی از رفتارهای تکانشی ، کمبود توجه و بیش فعالی رشد نیافته مشخص می شود دربین انواع اختلالات یادگیری اختلال بیش فعالی یکی ازشایع ترین اختلالات دوران کودکی است که متاسفانه عملکرد تحصیلی شخص را تحت تاثیرقرار میدهد. هدف از این پژوهش بررسی اختلال بیش فعالی و نقص توجه دریادگیری کودکان مبتلا به این نوع اختلال است که با روش توصیفی / اسنادی نوشته شده است .تحقیقات نشان داده است که رفتار مبتلایان به نقص توجه / بیش فعالی ( (ADHD بر عملکرد آنان در خانواده، مدرسه و جامعه اثر سوء می گذارد و واکنش منفی اطرافیان را به دنبال دارد؛ بررسی ها حاکی از آن است که به خاطر وجود برخی از ویژگی های دانش آموزان کم توان ذهنی و صدق نکردن برخی از معیارهای تشخیصی در مورد نشانه های اختلال نقص توجه /بیش فعالی در این افراد، ممکن است تشخیص اختلال نقص توجه /بیش فعالی در افراد کم توان ذهنی مدنظر قرار نگیرد یا شیوع آن خیلی کمتر از میزان واقعی برآورد شود. بنابراین پژوهش حاضر ضمن بررسی پژوهش های قبلی درباره مفهوم پردازی و تعریف اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی ، سبب شناسی ، مداخلات درمانی و به طور کلی دیگر عوامل مرتبط با این اختلال ، سعی کرده است زمینه ای را برای شناسایی بیشتر این اختلال و مداخلات درمانی مناسب آن در جهت یادگیری کودکان کم توان ذهنی فراهم سازد.

نویسندگان

آرمین کریم خانی

معاون آموزشی دبستان عباس زاده، مقطع ابتدایی شهرستان بیجار،کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان شهید مدرس، سنندج

بهمن ملکی

مدیر دبستان عباس زاده ،مقطع ابتدایی شهرستان بیجار،کارشناسی ارش د مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد، همدان

سیدمیثم سیداحمدی

مشاور جوان مدیر کل ،کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ، دانشگاه پیام نور سنندج