اثر استقلال حسابرس بر کیفیت حسابرسی: مروری بر ادبیات

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 63

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MABECONF07_029

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1403

چکیده مقاله:

استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی دو مفهومی هستند که به طور جدانشدنی کار می کنند. بسیاری استدلال کرده اند که استقلال حسابرس باعث کیفیت حسابرسی می شود و به همین دلیل کیفیت حسابرسی نمی تواند با سیستمی که آن را تولید می کند متفاوت باشد. این مقاله ادبیات مربوط به استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی را به منظور تعیین تاثیر اولی بر دومی مرور می کند. اطلاعات این مطالعه از منابع مختلف شامل مقالات چاپ شده در طی سال های گذشته، مجلات، کتاب های درسی و سایر مطالب اینترنتی به دست آمده است. از این رو، پژوهش حاضر در زمره پژوهش های مروری محسوب میشود. بر اساس بررسی، یافته ها نشان می دهد که بین استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی رابطه قوی وجود دارد. یافته های پژوهش نشان میدهد که چهار موضوع اصلی که استقلال حسابرس را تهدید میکند عبارت اند از: الف) دوره تصدی حسابرس ب) خدمات غیر حسابرسی ج) اهمیت (نفوذ) صاحب کار د) وابستگی مشتری به شرکت های حسابدار رسمی .(CPA) علاوه بر آن، سه موضوع الف) اندازه موسسه حسابرسی ب) کمبود مشتری حسابرسی ج) کمیته حسابرسی که میتواند استقلال حسابرس را نیز تهدید کند بررسی شده است . اکثر مطالعات در مورد استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی بر روی یک یا دو مورد از تهدیدات اصلی متمرکز بوده است . بنابراین، این بررسی توصیه میکند که تحقیقات بیشتری با در نظر گرفتن چهار تهدید اصلی آشکار شده انجام شود و به بخشهای دیگر مانند استقلال در مراحل حسابرسی، روابط شخصی و خانوادگی، آموزش و تجربه حسابرس گسترش یابد.

نویسندگان

میررادین رشیدا

کارشناس ارشد حسابداری