بررسی نحوه استفاده و توزیع داروهای خاص در ایران

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 40

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EECMAI06_043

تاریخ نمایه سازی: 30 خرداد 1403

چکیده مقاله:

به طور خاص درزمینه توزیع دارو مطالعات علمی برای برنامه ریزی در این حوزه باتوجه به شرایط کشور دراین صنعت دیده نمی شود. باتوجه به این موضوع و پژوهش های اندکی که درباره زنجیره تامین و توزیعدارو در ایران انجام شده است بر آن شدیم که نحوه توزیع و استفاده صحیح دارو در ایران موردمطالعهکلی و بررسی علمی قرار بگیرد. مطالعات از مقالات و پژوهش های انجام شده توسط سازمان غذا و دارو وبررسیه ای میدانی انجام شده است. موردمطالعه براین اساس است که پس از شناسایی مشکلات نظامدارویی موجود و نحوه توزیع و نحوه مصرف نتیجه ای کسب و راهحلی برای مسائل و حفره های موجودداده شود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

زهره دوگچی

دکتری دانش و علم اطلاعاتمدیر آموزشی و معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی واحد انفورماتیک ایران

عطیه بتیار

عضو انجمن علمی دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی واحد انفورماتیک ایرانکارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

علی شاهوی

عضو انجمن علمی دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی واحد انفورماتیک ایراندانشجوی کاردانی مهندسی نرم افزار – برنامه سازی