بهینه سازی فرمولاسیون پوشش خوراکی متیل سلولز و عصاره آویشن شیرازی بر کیفیت وعمر انباری انگور

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 32

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JFSTIA-7-2_002

تاریخ نمایه سازی: 29 خرداد 1403

چکیده مقاله:

در این تحقیق، تاثیرهمزمان پوشش دهی بامتیل سلولزوعصاره آویشن شیرازی برروی کیفیت وانبارمانی انگور موردارزیابی قرارگرفت. سطوح متیل سلولزمورداستفاده ۱/۰ ، ۳/۰ و۵/۰ گرم وعصاره آویشن شیرازی درغلظتهای ۰، ۱۲۵و۲۵۰ میکرولیتراستفاده شد. درتهیه محلول های پوشش دهی ازگلیسرول خوراکی درمقادیر ۲۵، ۴۵ و۶۵ درصدمیزان متیل سلولزبه عنوان پلاستی سایزراستفاده گردید. پوشش دهی حبه های انگور به روش غوطه وری انجام شد. تیمارها در دمای ۱±۶ درجه سانتی گراد با رطوبت نسبی ۷۰ درصد نگهداری شدند ودر طی مدت زمان ۲۱ روز با فواصل زمانی ۵ روز مورد آزمایش قرارگرفتند. آزمایشات انجام گرفته شامل اندازه گیری درصد افت وزن، موادجامدمحلول(TSS)، اسیدیته کل(TA)، سفتی میوه و اندازه گیری رنگ می باشد. پس از تجزیه وتحلیل آماری تیمارهای آزمایش شده به روش سطح پاسخ(RSM)، مشخص شدکه افت وزن میوه کاهش یافته وسفتی میوه و تغییرات رنگ آن درطی مدت نگهداری حفظ گردید. فرمولاسیون های پوشش دهی برروی حفظ میزان موادجامدمحلول تاثیرکم و برروی اسیدیته کل بی تاثیر بودند. مقادیر بهینه فرمولاسیون پوشش دهی برای دستیابی به بهترین پاسخ ها، به ترتیب ۱/۰ گرم متیل سلولز، ۹۹/۴۹۹ میکرولیترعصاره آویشن شیرازی و ۱/۰ میلی لیتر گلیسرول بدست آمد. این پوشش خوراکی توانست ماندگاری میوه انگور را افزایش دهد.

کلیدواژه ها: