بررسی تاثیر استراتژی های عمومی مایکل پورتر بر جانشین پروری با نقش میانجی پاسخگویی در شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

فایل این در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این :

چکیده :

همواره استراتژی سازمان ها نقشه ای است که سازمان را برای رسیدن به اهدافش، با توجه به فرصت ها، تهدیدات محیطی، منابع و توانایی های داخلی سازمان، رهنمود می دهد. پاسخگویی نیز عبارت است از عمل مسئول دانستن فرد یا افرادی مشخص در قبال وظایف محوله یا به عبارت دیگر دلیل آوردن یا دلیل خواستن برای کارهای انجام شده است.در این زمینه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) یکی از شرکت های مهم و تاثیرگذار کشور در حوزه حمل و نقل و امور خدماتی می باشد که این دومقوله در آن نقشی حیاتی دارد. به این منظور پژوهش حاضر با روش توصیفی-پیمایشی و کاربردی، بررسی تاثیر استراتژی های عمومی مایکل پورتر بر جانشین پروری با نقش میانجی پاسخگویی سازمانی در شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) را مورد مطالعه قرار می دهد. در این زمینه جامعه آماری تحقیق از پرسنل رسمی شرکت شهر فرودگاهی(197 نفر) تشکیل شده است که حجم نمونه آن بر اساس مدل کوکران تعداد 130 نفر تعیین گردید. و از پرسشنامه های استاندارد استراتژی های پورتر، جانشین پروری و پاسخگویی، پرسشنامه رمزک (2000) استفاده شده و به منظور تحلیل داده ها از آزمون های میانگین،سوبل،فریدمن و همبستگی پیرسون استفاده گردیده و در نهایت به منظور ارائه الگو از مدل معادلات ساختاری نرم افزار Smart pls استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد استراتژی های عمومی مایکل پورتر بر پاسخگویی و مدیریت جانشین پروری در شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) تاثیر معناداری دارد و پاسخگویی سازمانی بر مدیریت جانشین پروری در شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) نیز تاثیر گذار است.

کلیدواژه ها:

استراتژی عمومی مایکل پورتر ، جانشین پروری ، پاسخگویی ، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره).

نویسندگان

یعقوب مرادپور

کارمند شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

سید جعفر قدیری نژاد

استاد تمام وقت دانشگاه غیرانتفاعی نیما محمود آباد

مراجع و منابع این :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود لینک شده اند :
 • احمدی, یوسف, ابراهیمی قلعه قاضی, هلن. (1399). ارائه مدل بومی ...
 • آرائی, وحید. (1400). سازوکار کلان پاسخگویی قوه مجریه در نظام ...
 • پورتر، مایکل (1391). استراتژی رقابتی تکنیک­های تحلیل صنعت و رقبا، ...
 • توکلی، غ.، رمضان، م.، ساروقی، ح. (1391). تحلیل رابطه مدل ...
 • تجزیه وتحلیل عوامل درونی مدل الماس ملی مایکل پورتر بر توسعه مزیت رقابتی و ارائه مدل اثربخش (مورد مطالعه: بنادر ودریانوردی بوشهر) [مقاله ژورنالی]
 • چیت سازیان، هستی، کامیز طالبی و امیر محب علی (1396). ...
 • رضاییان سمینه.1401.بررسی رابطه بین پاسخگویی و مشارکت عمومی در بین ...
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل رقابت پذیر تاثیرگذار بر عملکرد بیمارستان های خصوصی و دولتی بر اساس رویکردهای عمومی پورتر [مقاله کنفرانسی]
 • نوروزپور، حیدرعلی، پروین، خیراله، رستمی، ولی، و حسینی صدرآبادی، ایرج. ...
 • Cohen, C. J. (2020). Punks, bulldaggers, and welfare queens: The ...
 • Ellis, D. (2020). Developing a strategic framework of analysis for ...
 • Farida, I., & Setiawan, D. (2022). Business strategies and competitive ...
 • García-Pérez, L., García-Garnica, M., & Olmedo-Moreno, E. M. (2021). Skills ...
 • Gatimu, S. K., & Amuhaya, J. (2022). Effect of competitive ...
 • Ikechukwu, A. J. (2019). Assessment of organizational performance of private ...
 • Islami, X., Mustafa, N., & Topuzovska Latkovikj, M. (2020). Linking ...
 • Khairani, A., Asrie, P. D., & Lailatul, F. R. (2021). ...
 • Kim, L., Nam, D., & Stimpert, J.L., (2004). The Applicability ...
 • Lauer, T. (2019). Generic Strategies, Outpacing and Blue Ocean–Discussing the ...
 • Li, C., Firdousi, S. F., & Afzal, A. (2022). China’s ...
 • Loh Joey, K. (2021). The strategic use of microlearning as ...
 • Nandakumar, M.K., Ghobadian, Abby., & O'Regan, Nicholas., (2011). Generic strategies ...
 • Nasir, N., Asang, S., Hamsinah, H., & Rusdi, M. (2020). ...
 • Osterwalder, A. (2004), "The Business Model Ontology – a proposition ...
 • Rappa, Michael (2003), “Business Models on the web”, Retriver form: ...
 • Saddiqi, M. W., & Mohammadi, N. A. (2023). Influence of ...
 • Slater, S.F., &Olson, E.M., (2000). StrategyType and performance: The Influence ...
 • Teeratansirikool, L., Siengthai, S., Badir,Y., &Charoenngam, Ch., (2013). Competitive strategies ...
 • Tung, V. W. S., Chen, P. J., & Schuckert, M. ...
 • نمایش کامل مراجع