CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

آشنایی با اصول اخلاقی پژوهش در دانشگاهها از چهار منظر اساسی

عنوان مقاله: آشنایی با اصول اخلاقی پژوهش در دانشگاهها از چهار منظر اساسی
شناسه ملی مقاله: NCRT02_074
منتشر شده در دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

سمیه بهمن آبادی - دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
سمیه ابراهیمی کوشک مهدی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
اعظم محمدزاده قصر - دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف آشنایی پژوهشگران با چهار قلمروی اساسی اخلاق در پژوهشهای دانشگاهی انجام شد. ابتدا به اهمیت پژوهش و رعایت اصول اخلاقی به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر در فرایند انجام پژوهش در راستای توسعه کشور اشاره شد، سپس با مرور مرتبطترین منابع در این حوزه، چهار قلمرو اساسی اخلاق در پژوهش شامل ویژگیهای اخلاقی پژوهشگر، ارتباط پژوهشگر با آزمودنیها، ارتباط پژوهشگر با پژوهشگر و رفتار حرفهای و استانداردهای اخلاقی به پژوهشگران معرفی شد، در نهایت مروری بر برخی از مطالعات انجام شده در خصوص رعایت اصول اخلاقی در پژوهش نشان داد که، وضع موجود پژوهشهای دانشگاهی در رابطه با رعایت اصول اخلاقی نامناسب است که این امر حاکی از عدم آشنایی پژوهشگران با اصول اخلاقی پژوهش میباشد، لذا برای رعایت اخلاق پژوهش در دانشگاهها پیشنهاد میشود که در دروسی مانند روش تحقیق تاکید بیشتری روی آموزش اصول اخلاق در پژوهش باشد. همچنین جهت نظارت بهتر بر چگونگی انجام پژوهش توسط دانشجویان لازم است در دانشگاههای کشور کمیتهای اخلاقی دایر شود تا پژوهشها با رعایت اصول اخلاقی انجام شود.

کلمات کلیدی:
اصول اخلاقی پژوهش، پژوهشگر، آزمودنیها، رفتار حرفهای

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/199982/