تاثیر تصویرسازی کانون توجه درونی و بیرونی نزدیک و دور بر زمان پاسخ کاراته کاهای ماهر

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 25

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMB-15-54_001

تاریخ نمایه سازی: 22 خرداد 1403

چکیده مقاله:

تصویرسازی حرکتی عمل شناختی پیچیده ای است که در طول آن فرایند اجرای یک حرکت (از آماده سازی تا رسیدن به هدف) در ذهن بازنمایی می شود. در پژوهش حاضر، تاثیر دستورالعمل درونی در مقابل بیرونی نزدیک و دور کانونی کردن توجه در طول تصویرسازی حرکتی بر زمان پاسخ چهار مهارت خوب تمرین شده کاراته ارزیابی شد. در یک طرح نیمه تجربی، ۴۳ نفر ورزشکار ماهر (۲۴ زن و ۱۹ مرد، میانگین سنی: ۵۰/۴±۸۸/۱۵ سال) پیش آزمون را در مقابل یک دستگاه محقق ساخته انجام دادند. محرک های غیرمنتظره ی بینایی به صورت تصادفی توسط دستگاه ارائه و زمان های پاسخ هر کدام از مهارت ها در یک نرم افزار متصل به آن ثبت شد. سپس، هر کدام از کاراته کاها در یکی از سه گروه تمرینی تصویرسازی توجه درونی (۷ زن، ۷ مرد)، توجه بیرونی نزدیک (۶ زن، ۵ مرد) و توجه بیرونی دور (۶ زن، ۵ مرد) در ۱۲ جلسه و یک گروه کنترل (۵ زن، ۲ مرد) شرکت کردند. پس از اجرای پس آزمون مشابه با پیش آزمون، با استفاده از تحلیل کوواریانس چند عاملی، نتایج مشخص کرد اثر جنسیت معنی دار نبوده و تنها تصویرسازی توجه بیرونی نزدیک برای فنون پایین تنه منجر به بهبود عملکرد شده بود (۰۵/۰>p). به هرحال، چنین اثری برای فنون بالاتنه مشاهده نشد و تاثیر نگه د-اشتن کانون توجه در طول تصویرسازی بر اندام های بدن (تصویرسازی توجه درونی) و بر پیامد دور حرکت (تصویرسازی توجه بیرونی دور) معنی دار نبود (۰۵/۰تصویرسازی حرکتی دارد.

نویسندگان

علی فتحی زاده

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ورزشی، گروه رفتار حرکتی، دانشجو دکتری یادگیری حرکتی

مهدی سهرابی

گروه رفتارحرکتی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

علیرضا صابری کاخکی

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ورزشی، گروه رفتار حرکتی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Kilteni K, Andersson BJ, Houborg C, Ehrsson HH. Motor imagery ...
 • Cunnington R, Iansek R, Bradshaw JL, Phillips JG. Movement-related potentials ...
 • Guillot A, Collet C. Contribution from neurophysiological and psychological methods ...
 • Jeannerod M. The representing brain: Neural correlates of motor intention ...
 • Clark S, Tremblay F, Ste-Marie D. Differential modulation of corticospinal ...
 • Collet C, Guillot A, Lebon F, MacIntyre T, Moran A. ...
 • Guillot A, Collet C. Duration of mentally simulated movement: a ...
 • Munzert J, Lorey B, Zentgraf K. Cognitive motor processes: the ...
 • Sheikh AA, Korn ER. Imagery in sports and physical performance: ...
 • Decety J, Jeannerod M. Mentally simulated movements in virtual reality: ...
 • Beyer L, Weiss T, Hansen E, Wolf A, Seidel A. ...
 • Reed CL. Chronometric comparisons of imagery to action: Visualizing versus ...
 • Hall CR, Martin KA. Measuring movement imagery abilities: a revision ...
 • Isaac AR, Marks DF. Individual differences in mental imagery experience: ...
 • Campos A. Gender differences in imagery. Personality and Individual Differences. ...
 • Guillot A, Collet C. The neurophysiological foundations of mental and ...
 • Guillot A, Collet C, Dittmar A. Relationship Between Visual and ...
 • Robin N, Dominique L, Toussaint L, Blandin Y, Guillot A, ...
 • Driskell JE, Copper C, Moran A. Does mental practice enhance ...
 • Feltz DL, Landers DM. The effects of mental practice on ...
 • Munroe KJ, Giacobbi PR, Hall C, Weinberg R. The four ...
 • Dietrich A. Imaging the imagination: the trouble with motor imagery. ...
 • Fathizadeh A, Sohrabi M, Saberi Kakhki A. [Effect of Imagining ...
 • Khooshabeh P, Hegarty M, editors. Representations of shape during mental ...
 • Bruton AM, Holmes PS, Eaves DL, Franklin ZC, Wright DJ. ...
 • Guillot A, Rienzo FD, Frank C, Debarnot U, MacIntyre TE. ...
 • O’Shea H, Moran A. Does motor simulation theory explain the ...
 • Emadifar F, Gorji Y. [Effectiveness of attention training on attention ...
 • Porter JM, Nolan RP, Ostrowski EJ, Wulf G. Directing attention ...
 • Wulf G, Höß M, Prinz W. Instructions for motor learning: ...
 • Al-Abood SA, Bennett SJ, Hernandez FM, Ashford D, Davids K. ...
 • Wulf G, McConnel N, Gärtner M, Schwarz A. Enhancing the ...
 • Wulf G. Attentional focus and motor learning: a review of ...
 • Wulf G, McNevin N, Shea CH. The automaticity of complex ...
 • Sakurada T, Hirai M, Watanabe E. Optimization of a motor ...
 • Taylor J. A conceptual model for integrating athletes’ needs and ...
 • Guillot A, Desliens S, Rouyer C, Rogowski I. Motor imagery ...
 • Changes Related to Performing Attentional Focus Imagery on Dynamic Balance in Patients with Multiple Sclerosis [مقاله ژورنالی]
 • Milley KR, Ouellette GP. Putting attention on the spot in ...
 • Haghkhah A, Sohrabi M, Hamidreza T, Ghalehroudhkani H, Tabar M. ...
 • McNevin NH, Shea CH, Wulf G. Increasing the distance of ...
 • Tahan a, Aghdai m, Farsi a. [The Effect of Focus ...
 • Murphy S, Nordin S, Cumming J. Imagery in sport, exercise, ...
 • Kraeutner SN, McWhinney SR, Solomon JP, Dithurbide L, Boe SG. ...
 • Iftikhar MT, Mallett CJ, Javed MA, editors. Imagery improves reaction ...
 • Theeuwes M, Liefooghe B, De Schryver M, De Houwer J. ...
 • Kraeutner SN, Gaughan TC, Eppler SN, Boe SG. Motor imagery-based ...
 • Kraeutner SN, MacKenzie LA, Westwood DA, Boe SG. Characterizing skill ...
 • Sohrabi M, Farsi A, Fouladian J. [Validity and reliability determination ...
 • Schmidt RA, Lee TD, Winstein C, Wulf G, Zelaznik HN. ...
 • Holmes PS, Collins DJ. The PETTLEP approach to motor imagery: ...
 • Roure R, Collet C, Deschaumes-Molinaro C, Delhomme G, Dittmar A, ...
 • Ebrahimi Hagh Z. [Effects of the internal and external verbal-visual ...
 • Hardy L, Callow N. Efficacy of external and internal visual ...
 • Callow N, Roberts R. Visual imagery perspectives and preference: Conceptualization ...
 • Ingram TG, Kraeutner SN, Solomon JP, Westwood DA, Boe SG. ...
 • Laeng B, Teodorescu DS. Eye scanpaths during visual imagery reenact ...
 • Williams AM, Singer RN, Frehlich SG. Quiet eye duration, expertise, ...
 • Abedi P, Tahmasebi Boroujeni S, Shahbazi M. The influence of ...
 • Richardson JT. Gender differences in imagery, cognition, and memory. Advances ...
 • Conson M, De Bellis F, Baiano C, Zappullo I, Raimo ...
 • Hegarty M. Ability and sex differences in spatial thinking: What ...
 • Sackett RS. The influence of symbolic rehearsal upon the retention ...
 • ANEES AS. Enhancing athletic performance through imagery: an overview. Imagery ...
 • Morris T, Spittle M, Watt AP. Imagery in sport: Human ...
 • Wulf G, Lewthwaite R. Effortless motor learning? An external focus ...
 • نمایش کامل مراجع