بررسی نقش گرافیک در برندسازی شهری و توسعه صنعت گردشگری

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 45

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ARUES12_026

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1403

چکیده مقاله:

امروزه اهمیت صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی و فرهنگی و همچنین فراهم نمودن فرصت های شغلی متنوع بر کسی پوشیده نیست . در این میان با تبلیغات و گرافیک و برندسازی شهری می توان ضمن شناسایی جادبه های گردشگری به جذب گردشگران و بهره گیری از منافع آن به توسعه ی این صنعت کمک شایانی نمود. مقاله حاضر، پس از مطرح نمودن اهمیت تبلیغات در صنعت گردشگری به قابلیت های هنر و گرافیک شهری در برندسازی برای مقاصد گردشگری می پردازد و نقش گرافیک را در حوزههای مختلف این صنعت بررسی می کند. نتایج حاصل از این پژوهش ، نشان می دهد که »هنر و گرافیک شهری « در جایگاه یک رسانه هنری - ارتباطی به صورت مستقیم یا باواسطه صنعت گردشگری ، توانایی دارد درکسب شهرت مقاصد گردشگری دخیل باشد و در فرایند برندسازی شهرها نقش ایفا نماید؟ همچنین تایید کننده اهداف تهیه آن مبنی بر اثر بخشی و توسعه صنعت گردشگری با بهره گیری از ابزارهای تبلیغاتی و موید ارتباط معنادار بین موفقیت صنعت گردشگری و استفاده از عنصر گرافیک است . این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، تحلیلی است و روش گرداوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد؟

نویسندگان

حمیده داداشی

عضو هیات علمی گرافیک دانشگاه فنی و حرفه ای استان قم