گذری بر نهاد تعهدات اختیاری در فقه و حقوق

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 34

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMC02_016

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1403

چکیده مقاله:

در مواقعی که موضوع تعهد تنها یک مورد معین می باشد به منظور رسیدن به مطلوب ذینفع تعهد ، متعهد در راستای اجرای تعهد سعی در فراهم اوردن شرایط ان بر می آیید لیکن به منظور تضمین انجام تعهد راهکار های متفاوتی من الجمله الزام متعهد، تعیین وجه الزام و .... وجود دارد ، اما در برخی موارد با واحد بودن موضوع تعهد ، یک تعهد فرعی را نیز به منظور اختیار متعهد در اجرای آن، در قرارداد پیش بینی می گردد به گونه ایی که متعهد با اجرای آن تعهدفرعی ذمه خود را بری می نمایید و مورد قبول متعهدله باشد .این نهاد با نام تعهدات اختیاری در حقوق غرب و بسیاری از کشور های عربی شناخته شده است ولی در قانون ایران پیش بینی نگردیده است و دکترین حقوقی نیز بصورت محدود و گذرا به ان اشاره نموده اند .لذا این مقاله در صدد آن است تا بتواند علاوه بر تشریح این نهاد ، بدین سوال پاسخ گوید که آیا قوانین و حقوق ایران قابلیت پذیرش چنین نهادی را دارد؟ در صورت وجود احکام و شرایط آن چگونه خواهد بود ؟ و تمایزات و تشابهات آن با دیگر نهاد های مشابه چگونه تفسیر خواهد شد ؟

کلیدواژه ها:

نویسندگان

قاسم حاجی زاده منگولی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی, دانشگاه تبریز