بررسی فرآیند مدیریت دانش در سازمانها

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 34

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA13_059

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1403

چکیده مقاله:

مدیریت دانش یک فرآیند چندوجهی است که نیازمند توجه به مفاهیم و اصول مختلفی است. سازمان ها با به کارگیری این مفاهیم می توانند از دانش موجود خود به طور بهینه استفادهکنند و به بهبود کارایی، نوآوری، و مزیت رقابتی دست یابند. مدیریت استراتژیک دانش در سازمان ها اشاره به فرایند موثر مدیریت و بهره برداری از دانش سازمانی بهمنظور ایجاد و حفظ ارزش افزوده و رقابت پذیری برای سازمان ها دارد. این فرایند شامل شناسایی، انتقال، انبارداری و به اشتراکگذاری دانش و تجربیات داخلی سازمان می شود. اهداف مدیریت استراتژیک دانش شامل ایجاد محصولات و خدمات نوآورانه، افزایش کارایی و بهره وری، حفظ و تقویت دانش سازمانی، ارتقای فرهنگ سازمانی مبتنی بر دانش، و افزایش قابلیت رقابتی سازمان از طریق دانش عملی و کاربردی است. بهطور خلاصه، مدیریت استراتژیک دانش در سازمان ها بهمنظور بهره برداری از دانش و تجربیات داخلی بهمنظور ارتقای عملکرد سازمانی و تامین موقعیت رقابتی برتر اجرا میشود..

نویسندگان

صدیقه عباسپور آبدار

کارشناس مسئول کتابداری دانشگاه تبریز