تحلیل رابطه بین دمای سطح زمین و شاخص های طیفی در سطح محلات تهران

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 34

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EBUCONF21_061

تاریخ نمایه سازی: 13 خرداد 1403

چکیده مقاله:

در این پژوهش، ارتباط بین دمای سطح زمین و شاخص های طیفی مانند شاخص تفاوت نرمال شده گیاهی، شاخص تفاوت نرمال شده آب، شاخص تفاوت نرمال شده ساخته شده و شاخص شهری در محلات تهران با استفاده از داده های ماهواره ای مورد بررسی قرار گرفت. از تصاویر ماهواره ای لندست ۸ استخراج شدند و با استفاده از نرم افزار Google Earth Engine و ArcMap تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که بین LST و NDVI و NDBI ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد، در حالی که بین LST و NDWI ارتباط معکوس و معنی داری مشاهده شد. علاوه بر این، هیچ ارتباط معنی داری بین LST و شاخص UI مشاهده نشد. این یافته ها می تواند در درک بهتر از تاثیرات دما بر فعالیت های گیاهی و ساختار شهری منطقه و همچنین در برنامه ریزی مدیریت محیطی و شهری مورد استفاده قرار گیرد.

نویسندگان

راضیه عسکرزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران