ارزیابی تاثیر مدیریت آبیاری و مالچ پلاستیکی بر ویژگی های مورفولوژیکی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 63

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AHCONF07_141

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1403

چکیده مقاله:

در این پژوهش ، آزمایش به صورت کرت خرد شده بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با تیمارهای آزمایشی شامل ؛ فاکتور اصلی مدیریت آبیاری (IM) با چهار سطح IM۱۰۰)، IM۸۰، IM۶۰ و (IM۴۰ و فاکتور فرعی مالچ (PM) با دو سطح (مالچ پلاستیکی سیاه((PM۱ و بدون مالچ (PM۰) به عنوان شاهد) در ۳ تکرار انجام شد. بر پایه یافته ها، در شرایط مدیریت آبیاری IM۱۰۰ و مالچ پلاستیکی ، بیشترین میزان وزن تر و خشک اندام هوایی به ترتیب با ۴/۱۸۴ و ۵/۶۷ گرم در ۶/۲ متر مربع ، شاخص سطح برگ با ۸/۲ سانتی متر مربع و تعداد شاخه های جانبی با ۱۲ شاخه مشاهده شد.

نویسندگان

نیلوفر نجفی ایمن آبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

محمدعلی غلامی سفیدکوهی

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

سعید شیوخی سوغانلو

استا د یار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری