مقایسه اثربخشی بیومکانیکی سه روش دفاع بالا پهلورونده (Rising outside block)، وسط داخل بخارج (یوکواوکه -Inward outside block) و بالارونده (آگه اوکه - Rising block) کاراته کاران در برابر ضربه سیلی مهاجم

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 67

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HCONF08_163

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1403

چکیده مقاله:

سرعت ، زمان واکنش و شدت ضربه ، مطلوب ترین پارامترهای بیومکانیکی هستند که باید به منظورمقابله بااقدامات تهاجمی بهبود یابند. مبارز باید به محرک های حریف واکنش سریع نشان داده؛ مناسب ترین تکنیک را برایحمله یا ضدحمله انتخاب و در سریع ترین زمان ممکن اجرا نماید. دفاع وسط داخل بخارج (یوکواوکه -Inward(outside block و دفاع بالارونده (آگه اوکه - (Rising block در کاراته وجود دارند اما خلاء وجود و بکارگیری تکنیک دفاع بالاپهلورنده (Rising outside block) در کاراته مشهود است ؛ لذا هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی بیومکانیکی اثربخشی دفاع بالاپهلورنده در برابر ضربه سیلی مهاجم بود. با استفاده از مدلسازی بازو و ساعد به شکل مکانیزم دو میله ای استاتیک و نوشتن قوانین نیوتن -اویلر برآیند نیروها و گشتاورهای وارد بر شانه محاسبه شد. در دفاع بالاپهلورنده گشتاور کمتری نسبت به دو دفاع دیگر به شانه وارد شده؛ همچنین درخصوص نیروی عکس العمل نیز در شانه و کتف می توان نیروی کمتری را بویژه برای ۹۰۰ ≤θ≤ ۴۵۰ متحمل شد.لذا توصیه می شود دفاع بالاپهلورنده به تکنیک های کاراته افزوده شود.

کلیدواژه ها:

دفاع بالاپهلورونده (Rising outside block) ، دفاع داخل بخارج (یوکواوکه - (Inward outside block ، دفاع بالارونده(آگه اوکه - (Rising block ، کاراته ، سیلی

نویسندگان

محمدرضا باتوانی

استادیار، مرکز تربیتبدنی ، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ۸۳۱۱۱-۸۴۱۵۶، ایران

میلاد صفری

دانشجوی کارشناسی ، دانشکده مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان،۸۳۱۱۱-۸۴۱۵۶، ایران

شهاب کوراوندسلحشوریان

دانشجوی کارشناسی ، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان،۸۳۱۱۱-۸۴۱۵۶، ایران

علیرضا کریمیان

دانشجوی کارشناسی ، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان،۸۳۱۱۱-۸۴۱۵۶، ایران