مرور کلی بر متاورس؛ یک مطالعه مروری

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 84

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ITMECONF01_054

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1403

چکیده مقاله:

این مقاله یک بررسی جامع از پدیده متاورس ارائه میدهد که به عنوان یکی از پدیده های بارز فناوری اطلاعات در دهه ی اخیر شناخته شده است . متاورس به عنوان یک فضای مجازی فراگیر و چندبعدی شناخته شده است که قابلیت ارتباط و تعامل بین افراد را بدون محدودیتهای جغرافیایی فراهم میکند. در این مقاله، پس از معرفی و تعریف متاورس، به فعالیتها و ویژگیهای کلیدی ان اشاره گردیده است .سپس، نقش و اهمیت متاورس در پژوهشهای مختلف از جمله تببین مدل تبیین مدل کارآفرینی در عصر متاورس با رویکرد آینده پژوهی (مورد مطالعه: شرکتهای دانشبنیان درحوزه فناوری اطلاعات)، متاورس (فرادانشگاه و آینده آموزش عالی) ،متاورس و سرنوشت سامانه های اطلاعاتی ،متاورس و تاثیر آن بر سبک زندگی ،مد سریع در جهان مادی و متاورس مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به علاوه، چالشها و فرصتهایی که این فضا به همراه دارد، به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و پیشنگریهایی برای آیندهی متاورس ارائه شده است. این مقاله به عنوان یک منبع مهم برای درک عمیقتر و فهم بهتر این پدیده در حال رشد و گسترش، توصیه میشود.

نویسندگان

سحر صادقی

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علمی کاربردی اریکه پرسپولیس، واحد شهر قرچک

صدیقه فداکار

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علمی کاربردی اریکه پرسپولیس، واحد شهر قرچک

میلاد رضوی

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علمی کاربردی اریکه پرسپولیس، واحد شهر قرچک

مهدی سیاهپوش

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علمی کاربردی اریکه پرسپولیس، واحد شهر قرچک