تحلیل محتوای ضرب المثل های کتاب های درسی فارسی خوانداری و نوشتاری پایه های اول تا ششم دوره ی ابتدایی و میزان انطباق آن ها با شایستگی های پایه سند برنامه درسی ملی

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 95

فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PESHCONFE01_077

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1403

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش تحلیل محتوای ضرب المثل های فارسی پایه اول تا ششم دوره ابتدایی سال تحصیلی ۱۴۰۳/۱۴۰۲ و بررسی میزان تطابق آنها با شایستگیهای پایه سند برنامه درسی (تعقل ، ایمان، عمل، علم و اخلاق ) است. روش گرد آوری داده ها در این پژوهش سندکاوی (کتاب های درسی) است. جامعه و نمونه آماری ، کتاب های فارسی خوانداری و نوشتاری پایه های اول تا ششم ابتدایی بوده است. با بررسی ۸۸ ضرب المثل که به فراوانی۹۷ در کتاب ها تکرار شده اند، این نتیجه حاصل شد که مولفه های علم ، عمل ، تعقل، اخلاق و ایمان به ترتیب :۳۴/۱۱٪، ۰۲/۳۴٪، ۶۱/۲۰٪، ۹۸/۳۲٪ و۰۳/۱٪ فراوانی داشته اند. در این کتاب ها بیشترین فراوانی مربوط به مولفه عمل و اخلاق با ۳۵% و کمترین فراوانی مربوط به مولفه ایمان بوده است.فراوانی و اثربخشی مولفه ایمان ، کمتر از حد انتظار بوده است. از آنجایی که انتخاب محتوا و سازماندهی محتواهای موجود در کتاب های دبستان از اهمیت انکار نشدنی برخوردار است، لازم است رویکردهای مطرح شده در عرصه های تعقل ، ایمان، عمل، علم و اخلاق به صورت یکپارچه و متناسب ارائه شوند تا تاثیر گذاری بیشتری داشته باشند. این پژوهش ها نشان داد که توزیع عناصر پنج گانه در محتوای ضرب المثل های کتاب های فارسی دبستان از تعادل و انطباق مناسبی برخوردار نیست.

کلیدواژه ها:

تحلیل محتوا-سند برنامه درسی ملی-کتاب های فارسی-شایستگی های پایه-مقطع ابتدایی