نقش میراث دیجیتال در بازخوانی روایت از سایت تاریخی به مخاطب با تمرکز بر باغ تاریخی بلبل

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 70

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DCONF07_241

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

سایت های تاریخی در طی تاریخ دچار تحولاتی می شوند که در آن بخش هایی از کالبد شان تخریب یا از بین می رود. باغ تاریخی بلبل نیز بخش های زیادی از کالبد خود را از دست داده است. کاخ هشت بهشت تنها بخش کالبدی باقی مانده از این باغ است. مخاطب با بازدید از این کاخ به درک ناقصی از واقعیت تاریخی آن می رسد. بنابراین خطر از بین رفتن باغ بلبل ا حافظه ی تاریخی وجود دارد. این مقاله به ارائه راهکاری برای بازخوانی روایت تاریخی از باغ بلبل پرداخته است. و به این پرسش پاسخ می دهد که امکان بازگردانی و احیای حس و روح مکان و ارائه روایت تاریخی از باغ تاریخی بلبل به واسطه میراث دیجیتال وجود دارد؟ این تحقیق از نوع کاربردی است. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی تحلیلی با بهره گیری از ابزار سند پزوهی است. داده های این مقاله در نتیجه ی مطالعات کتابخانه ای و میدانی بدست آمده است. هدف این مقاله بررسی کاربرد میراث دیجیتال برای بازخواین روایت تاریخی، درگیر کردن مخاطب با میراث فرهنگی و بازخوانی روایت تاریخی و حس مکان است. در نهایت با بررسی کردن مقالات اخیر و راهکارهای ارائه شده در منشورهای بین المللی، واقعیت افزوده به عنوانی ابزاری در ارائه بازخوانی روایت تاریخی از باغ بلبل برگزیده شد.

نویسندگان

زهرا پیرجمالی

دانشجوی کارشناسی ارشد حفاظت و مرمت میراث معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایرا ن

فاطمه مهدیزاده سراج

استاد تمام گروه میراث معماری و شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

سجاد موذن

استادیار گروه میراث معماری و شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

نیما ولی بیگ

دانشیار گروه مرمت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان