واکاوی عوامل موثر بر دلبستگی مکانی مناطق پیراشهری قائمشهر با تمرکز بر آزادی بهره-بردار (مورد مطالعه: محله ی مفت آباد )

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 21

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPUSD-6-1_002

تاریخ نمایه سازی: 30 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

امروزه کیفیت مسکن به عنوان یکی از پیچیده ترین بناهای معاصر، که با ویژگی های خود می تواند موجب تعالی ابعاد وجودی انسان گردد، به سرپناهی موقت، بدون معنا و بی ثمر که کارکرد راستینش- ماوا و مامن بودن- را از دست داده ؛ تقلیل یافته است. این در حالی است که توجه به تمایلات روحی و علایق متنوع انسان ها علاوه بر توجه به استانداردهای فیزیکی و نیازهای فیزیولوژیکی موجبات افزایش کیفیت زندگی می گردد؛ از این رو بررسی حس-دلبستگی به فضای سکونت به عنوان یکی از عوامل افزایش کیفیت در مناطق پیراشهری، به جهت وجود معضلات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در این مناطق، بحثی با اهمیت و قابل توجه است. در این راستا پژوهش حاضر، با هدف شناخت ارتباط مداخله ی بهره بردار در شکل دهی به فضای سکونتی و ایجاد حس دلبستگی به مکان، آزادی بهره بردار در شکل دهی به فضای سکونت را به عنوان یکی از عوامل موثر بر حس دلبستگی به مکان مطرح و آن را مورد بررسی قرار می دهد. رویکرد حاکم بر این پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است، در بخش کمی شاخص های موثر در بعد آزادی و حس دلبستگی به مکان پس از استخراج از ادبیات پژوهش های مرتبط، با تکنیک پرسشنامه ی محقق ساخته، توسط نرم افزار SPSS.۲۲ و AMOS و آزمون های آماری معادلات ساختاری و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که، آزادی بهره بردار در شکل دهی به فضای سکونت، بر حس دلبستگی بر مکان موثر می باشد و «به رسمیت شناختن انسان ها با خصوصیات متنوعشان» از زیرمتغیرهای آزادی بهره بردار، بیش ترین تاثیر را بر حس دلبستگی به مکان دارد. همچنین آزادی بهره-بردار بیشترین تاثیر را بر «مسئولیت پذیری» از زیر متغیرهای حس دلبستگی به مکان می گذارد. از این رو توجه به این شاخص ها توسط طراح معمار، به عنوان شخص حقیقی، شهرداری ، راه و شهرسازی و نظام مهندسی به عنوان اشخاص حقوقی فرآیند ساخت وساز، می تواند به ارتقای کیفیت زندگی در فضای مسکونی مناطق پیراشهری بیانجامد.

نویسندگان

مهسا حقانی

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه فنی و حرفه ای ، تهران، ایران

سحر مجیدی هتکه لویی

مربی گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران