ارزیابی توان کشاورزی-بوم شناختی حوزه های آبخیزبا استفاده از GIS و AHP (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تنگ بانش در استان فارس)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 48

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BIOLOGY06_075

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر ارزیابی توان اکولوژیکی کاربری کشاورزی در حوزه آبخیز تنگ بانش در استان فارس با استفاده از GIS و AHP است. دراین راستا نه زیر معیار شیب، جهت شیب، ارتفاع از سطح دریا، پوشش گیاهی، بارش، دما، رطوبت نسبی، بافت و عمق خاک در قالب چهار معیارپستی و بلندی، اقلیم، خاک و پوشش گیاهی استفاده شد. نتایج وزن دهی لایه ها نشان داد لایه بارش دارای بیشترین وزن و بررسی نهایی نقشهارزیابی توان اکولوژیکی نشان داد اراضی درجه ۱(مناطق بسیار مستعد) واقع در بخش های شمالی ، اراضی درجه ۲ (مستعد) در نواحی مرکزی واراضی درجه ۳ (استعداد کم) به صورت پراکنده در بخش های جنوبی، غربی و شرقی و مناطق بدون استعداد دربخش های جنوبی حوزه گستردهشده اند که فاقد هر گونه فعالیت کشاورزی به دلیل وجود شرایط نامطلوب اقلیمی، خاک و پستی و بلندی است.

نویسندگان

سعید محتشم نیا

گروه منابع طبیعی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران