هوش مصنوعی و فرآیندهای منابع انسانی دیجیتال: کاربرد ها و چالش ها

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 45

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHRS-14-1_005

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: هوش مصنوعی (AI) تحول دیجیتالی را در مدیریت منابع انسانی ایجاد و توجه متخصصان و مدیران منابع انسانی را به خود جلب کرده است. با وجود این، یک شکاف در تحقیقات مربوط به طیف کامل کاربرد های هوش مصنوعی و چالش های مدیریت منابع انسانی در سازمان ها وجود دارد. از این رو، هدف این مطالعه شناسایی کاربردها و چالش های هوش مصنوعی در دیجیتالی کردن فرآیندهای منابع انسانی در شرکت ها است.روش شناسی: برای دستیابی به این هدف، مروری بر ادبیات نظری انجام شد و سپس داده هایی از ده مصاحبه نیمه ساختاریافته با کارشناسان متخصص در فرایندهای منابع انسانی دیجیتال و فناوری هوش مصنوعی جمع آوری شد. داده های کیفی با استفاده از تکنیک تحلیل موضوعی مفهوم سازی و سپس در مرحله کمی، کاربرد ها و چالش ها با استفاده از تکنیک میانگین وزنی رتبه بندی شدند.یافته ها: با استفاده از تحلیل موضوعی، ۶۷ کاربرد هوش مصنوعی در نه بعد طراحی شغل، کارمندیابی و استخدام، ارزیابی عملکرد، آموزش، نگهداشت، جبران خدمت، بهبود عملیات، تصمیم گیری و اقدامات انضباطی شناسایی شد. علاوه بر این، ۳۲ چالش شناسایی و دسته بندی گردید.نتیجه گیری: ادغام هوش مصنوعی در فرآیندهای منابع انسانی منجر به افزایش دقت، تجزیه و تحلیل داده ها، ساده سازی، خودکارسازی و شخصی سازی فرآیندها، در نهایت صرفه جویی در زمان و بهبود کیفیت عملیات منابع انسانی می شود. لیکن اجرای این فناوری با چالش ها و محدودیت هایی همراه است.

کلیدواژه ها:

فرآیندهای مدیریت منابع انسانی ، خودکارسازی فرایندها ، کاربردهای هوش مصنوعی ، چالش های هوش مصنوعی ، دیجیتالی شدن

نویسندگان

رسول عباسی

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران.

محدثه اسماعیلی

۲. دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران.