معیارهای طرحی نما با رویکرد بازآفرینی فضای شهری

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 60

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

URSCM01_075

تاریخ نمایه سازی: 28 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

با توجه به رابطه متقابل انسان و محیط و تاثیرگذاری فضای شهری بر شهروندان توجه و طراحی مناسب سیمای شهر میتواند گامی موثر در بهبود شرایط فرهنگی، اجتماعی و ایجاد حس هویت در افراد نماید. گسستن از ارزش ها باعث از دست دادن معماری نظام یافته با زندگی مردم شده است. باززنده سازی بازگرداندن و رساندن یک مکان به عنوان محلی برای زندگی و ارائه راهکارهایی برای ارائه زندگی دوباره به یک مکان و ایجاد فرصت برای افراد ساکن در محل، جهت بهبود خانه هایشان یا ساخت خانه جدید با استفاده از کمکهای مالی دولت و انجمنها و...می باشد. بهبود زندگی ساکنان شهرها به سه طریق تحریک اقتصاد و ایجاد آرایش فضایی و بازگرداندن نظم صورت میگیرد و راهکارهای ارائه زندگی دوباره به یک مکان از طریق یافتن کاربریهای جدید برای ساختمانهای قدیمی و ارتقاء فعالیتهای فرهنگی امکان پذیر میباشد. لذا در این پروژه با شناخت مفهوم سیما و منظر شهری و نگاهی بر بازآفرینی نما سعی میشود تا راهکارهایی برای ارتقاء کیفیت محیط کالبدی در عصر حاضر معرفی نمود، تا بتوانیم به بهبود فضاهای شهری در جهت احراز هویت، کمک نماییم.

کلیدواژه ها:

نما ، فضایی شهری ، بازآفرینی و باززنده سازی ، نمای شهری

نویسندگان

ضحا رازقی

کارشناسی ارشد معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی ایران ، مشهد

شبنم تیمورتاش

استادیار دانشکده معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی ایران ، مشهد