بررسی تاثیر استرس درک شده و اعتماد به نفس بر خرید اجباری آنلاین در میان زنان با نقش میانجی نگرش منفی در فروشگاه دیجی کالا

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 79

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SADRA01_005

تاریخ نمایه سازی: 23 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

با ظهور اینترنت و رسانه های اجتماعی ، بررسی های آنلاین بطور فزاینده ای به عنوان من و مهمی از تبلیغات دهان به دهان مشهور شده اند. که می تواند بر فروش و سودآوری محصول تاثیر بگذارد. بنابراین درک عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان در زمینه بررسی آنلایون و لحظه ای برای موفقیت در کسب و کار و پیشرفت نظری ضروری است . در توقیو ااضور بوه بررسی تاثیر استرس درک شده و اعتماد به نفس بر خرید اجباری آنلاین در میان زنان با نقش میانجی نگرش منفی در فروشگاه دیجی کالا پرداخته شده است. تحیق حاضر از نظر هدف ، کاربردی واز منظر روش ، توصیفی می باشد. تعداد نمونه، ۴۸۳ نفر از کلیه مشتریان فروشگاه دیجی کالا در شهر تهران که به صورت غیراحتمالی در دسترس و براساس فرمول کوکران انتخاب شد که با استفاده از آزمون کلومروگروف اسمیرینف ، تحلیل عاملی و معادلات ساختاری لیزرل به بررسی تاثیر بین فرضیه ها پرداخته شد.نتایج تحقیقات نشان می دهد که با توجه به جدول ضرایب غیراستاندارد می توان گفت که تمامی فرضیات در سطح ۹۹ % تاثیر استرس درک شده و اعتماد به نفس بر خرید اجباری آنلاین در میان زنان با نقش میانجی نگرش منفی در فروشگاه دیجی کالا مورد تایید قرار گرفت .

کلیدواژه ها:

استرس درک شده - اعتماد به نفس - خرید اجباری آنلاین در میان زنان – نگرش منفی - فروشگاه دیجی کالا ، تهران

نویسندگان

هادی محمدی

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

مطهره آمیغی

مدرس و محقق دانشگاه آزاد