ارزیابی کارکردهای کارت هوشمند ملی (چالش ها، کاربردها، نیازمندی ها) با رویکرد فازی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 81

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMAC06_046

تاریخ نمایه سازی: 16 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

ازجمله مهم ترین مزایای کارت هوشمند ملی می توان به شناسایی در حوزه دیجیتال، امکان تصدیق هویت براساسرمز عبور، امکان امضای دیجیتال، پردازش و تغییر اطلاعات، امکان دسترسی به اطلاعات برحسب محوزهایدسترسی مختلف و به صورت کاملا امن و امکان استفاده کار آمدتر از خدمات دولت الکترونیک اشاره کرد. نظر بهاهمیت نقش بسزای کارت هوشمند ملی در پیشبرد اهداف دولت الکترونیک، پژوهش حاضر در نظر دارد تا با استفادهاز رویکرد فازی به بررسی نیازمندی ها، کاربردها و چالش های پیاده سازی کارت هوشمند ملی در اداره ثبت احوال یزدبپردازد. روش تحقیق حاضر براساس هدف کاربردی و براساس شیوه گردآوری داده ها، توصیفی است. در این تحقیق ابتدا تمامی کارکردهای کارت هوشمند ملی از ادبیات مربوطه استخراج و سپس براساس نظر سنجی از ۱۵ نفر از مدیران و کارکنان سازمان ثبت احوال استان یزد، این کارکردها مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، به منظور جمع آوری داده ها، دو نوع پرسشنامه بین خبرگان توزیع شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از تکنیک های AHP و TOPSIS در محیط فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که کارکردهای اطلاعات ازدواجافراد در حوزه نیازمندی ها، ابر کلید در حوزه کاربردها و فرهنگ مقاومت و مقابله با کارت هوشمند ملی از سویگروه های مدافع حریم شخصی در حوزه چالش های کارت هوشمند ملی وضعیت بهتری نسبت به سایر گزینه ها دارند.

نویسندگان

حسین صیادی تورانلو

دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد

صدیقه زیدآبادی نژاد

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه ع لم و هنر یزد

آرزوالسادات آیت اله

دانشجوی دکترای مدیریت فناوری اطلاعات، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی