مدل الا ستوپلاستیک چند صفحه ای جهت بررسی پدیده روانگرائی

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,393

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEE04_SF27

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1384

چکیده مقاله:

بررسی رفتار خاکهاپس از بارگذاری استاتیک ودینامیک از جمله مسائل پر اهمیت در کارهای مهندسی میباشد .رابطه تنش - تغییرشکل نسبی به عوامل زیادی بستگی دارد . به همین دلیل بدون استفاده از مدله ای ریاضی، پیش بینی رفتار خاک تحت اثر بارگذاری های مختلف دشوار است . تا کنون مدلهای زیادی جهت بیان رفتار خاک ارائه شده است . بابه کار گیری روشهای ریاضی وعددی میتوان رفتارتغییرشکل - بار خاک را پیش بینی نمود . اغلب مدلهای خاک که تا کنون ارائه شده است با استفا ده از مستقلهای تنش و کرنش میباشد که این روند باعث حذف بسیاری ازویژگیهای رفتاری خاک می گردد . در این مقاله مدلی جدید بر مبنای نظریه چند صفحه ای ارائه گردیده است که با در نظر گرفتن پارامتر اتساع در رفتار ماسه وارتباط دادن این پارامتر با خصوصیتهای ریزسنجی و درشت سنجی سعی بر بیان رفتار خاک بصورت دقیقتررادارد و همچنین مدل قادر به ارائه احتمال پدیده روانگرائی و مسیر لغزش تحت اثر بارهای متفاوت میباشد.

نویسندگان

سیدمرتضی مرندی

استادیار بخش مهندسی عمران ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

سیدامیرالدین صدرنژاد

دانشیار دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

محمدحسین باقری پور

استادیار بخش مهندسی عمران ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

نبی اله احمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان و کارشناس دانشگاه شهی