ارزیابی نقش گردشگری بر معیشت پایدار روستاییان منطقه چهاردانگه ساری

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 54

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA07_240

تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

گردشگری روستایی از جمله فعالیت های مهم اقتصادی و سودآور است که می تواند اثرات قابل ملاحظه ای از بعد اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی ، زیست محیطی و کالبدی فضایی بر روی جامعه میزبان داشته باشد . بنابراین در این تحقیق در تحقیق که در منطقه چهاردانگه ساری انجام شده است دو عامل اقتصادی و فیزیکی در نظر گرفته شد و بر اساس پرسشنامه نظرات افراد محلی ارزیابی شد . نتایج نشان داد که با توجه به وضعیت فیزیکی شاخص های ”دسترسی به جاده، اسکان مسافران در مناطق روستایی و ورود تکنولوژی های جدید” به ترتیب با میانگین رتبه ای ۵۲/۲، ۳۶/۳ و ۲۵/۳ دارای مناسب ترین شرایط و ”ایجاد بازارچه ها، دسترسی به برق و تلفن و دسترسی به وسیله نقلیه عمومی ” به ترتیب با میانگین رتبه ای ۱۵/۲، ۸/۲ و ۵/۳ دارای نامناسب ترین شرایط بودند و شرایط اقتصادی نیز نشان دادند که شاخص های تنوع محصولات تولیدی با میانگین رتبه ای ۲۳/۳ و سطح اشتغال با میانگین رتبه ای ۱۴/۳ دارای بیشترین و ایجاد فرصت های شغلی متنوع با میانگین رتبه ای ۹۹/۱ و دسترسی به تسهیلات بانکی با میانگین رتبه ای ۱۲/۲ دارای کمترین میانگین رتبه ای در بین شاخص های سرمایه اقتصادی می باشند. بطور کلی و بر اساس نتایج آزمون رگرسیون لجستیک مشخص شد که شاخص فیزیکی تاثیر منفی بر بومگردی محلی دارد ولی اقتصادی باعث افزایش بومگردی می شود.

نویسندگان

مسعود عبدالهی

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری