ارزیابی روشهای تخمین آبدهی ورودی به مخزن و عوامل موثر بر خطاهای محاسباتی (مطالعه موردی سد گیلانغرب در استان کرمانشاه )

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 56

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ATWE-4-1_002

تاریخ نمایه سازی: 8 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

سد مخزنی گیلانغرب بعد از ۲۵ سال از آبگیری این سد، حجم مخزن هنوز به مقدار برآورد شده نرسیده علت این را ناشی از کیفیت ایستگاه ورودی سد مخزنی، آمار و اطلاعات و وقوع خشکسالی و نهایتا اثرات عملیات آبخیزداری حوزه آبریز این سد ذکر کرده است. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی روشهای تخمین آبدهی ورودی به مخزن سد گیلانغرب و بررسی عوامل موثر بر خطاهای محاسباتی با استفاده از نرم افزار HEC-HMS برای تحلیل مدل بارش رواناب حوضه سدمخزنی گیلانغرب و بررسی تاثیر عملیات آبخیزداری بر رواناب تولیدی و دبی اوج سیلاب است. در این بررسی نقشه های کاربری اراضی، زمین شناسی، پوشش گیاهی و گروههای هیدرولوژیکی خاک به همراه ارزیابی های صحرایی تهیه و سپس نقشه CN حوضه از ادغام نقشه های گفته شده با استفاده از نرم افزار GIS تهیه شد. با توجه به ثبت تاریخی آمار و اطلاعات ایستگاه ورودی سد مخزنی گیلانغرب در دوره های اخیر و حتی قبل از احداث سد مخزنی حجم مخزن به دلایل متعددی همچون کم بودن میزان رواناب ورودی، وجود سازندهای کارستی که بیشتر روانابها را جدب می کنند حجم رواناب با میزان ۱۷ میلیون مترمکعب همخوانی ندارد. نتایج این پژوهش نشان داد که تخمین آورد ورودی سد به دلیل عدم شناخت شرایط هیدرولوژیکی حوزه سد مخزنی با خطاهای فاحشی همراه بوده است. با در نظر گرفتن اینکه عملیات آبخیزداری در دوره های انجام شده نیز بر آبدهی ورودی سد مخزنی مذکور تاثیر گذار بوده است آبخیزداری نمی تواند مانع اصلی برای عدم رسیدن به آبدهی پیش بینی شده باشد.

کلیدواژه ها:

سد گیلانغرب ، برآوردی جریان ورودی به مخزن ، آبخیزداری ، HEC-Geo HMS

نویسندگان

ناصر فرضی

دانشجوی دکتری منابع آب، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

محمدرضا شریفی

دانشیار دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

علی محمد آخوندعلی

استاد دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.