ارائه یک مدل جهت مدیریت ریسک پروژ های صنعتی پالایشگاه EPC مطالعه موردی پالایشگاه آبادان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 49

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_1629

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر ارائه یک مدل جهت مدیریت ریسک پروژ های صنعتی پالایشگاه EPC در پالایشگاه آبادان می باشد. در این پژوهش بر اساس روش چند معیاری تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و روش ویکور به تجزیه و تحلیل معیارهای موثر در مدیریت ریسک پروژ های صنعتی پالایشگاه EPC پرداخته شد. در بخش مدلسازی به روش AHP نتایج نشان داد که در معیار مدیریت ریسک های مهندسی زیر معیار جذب به موقعه خودانظباطی مهندسی با وزن ۲۹/۰ اثر بیشتری نسبت به دیگر زیر معیارها دارد. نرخ ناسازگاری نشان میدهد در مدیریت ریسک های تدارکات معیار زیر معیار عدم افزایش قیمت های تجهیزات و مصالح با وزن ۲۶/۰ اثر بیشتری نسبت به دیگر زیر معیارها دارد. در معیار مدیریت ریسک بهره وری و اجرا زیر معیار مدیریت نظارت کارگاهی با وزن ۳۰/۰ اثر بیشتری نسبت به دیگر زیر معیارها دارد. در روش ویکور نتایج به دست آمده از اولویت بندی گزینه ها نشان داد که از نظر سه معیار مدیریت ریسک های مهندسی ، مدیریت ریسک های تدارکات، مدیریت ریسک بهره وری و اجرا گزینه های بازرسی از تجهیزات هنگام نصب و عملیات و استفاده از مواد اولیه و تجهیزات مناسب بیشترین وزن (سودمندی ) را دارند.

کلیدواژه ها:

مدیریت ریسک ، پروژ های صنعتی پالایشگاه EPC ، مدل AHP ، تکنیک ویکور

نویسندگان

میلاد ابراهیمی راد

کارشناسی ارشد ، رشته عمران گرایش سازه

ایمان ابراهیمی راد

کارشناسی ارشد ، رشته عمران