پایش مکانی تغییرات میزان رطوبت سطحی خاک در دشت فومنات استان گیلان با استفاده از تصاویر ماهواره لندست ۸

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 51

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CNRE07_260

تاریخ نمایه سازی: 27 فروردین 1403

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت بسیار بالای نقش رطوبت خاک در چرخه های هیدرولوژی ، اکولوژی ، اقلیم و هواشناسی ، تعیین و پایش تغییرات مکانی این پدیده از اهمیت بسیار ویژهای برخوردار است . تعیین رطوبت خاک با استفاده از روشهای سنتی و آزمایشگاهی ، علاوه بر صرف هزینه زیاد امری زمانبر بوده و امروزه استفاده از روشهایی که علاوه بر سرعت بالا توجیه و صرفه اقتصادی نیز داشته باشد، همواره اولویت اصلی پزوهشگران و محققان محسوب می شود. به این منظور هدف از پژوهش حاضر، تعیین و پایش مکانی میزان رطوبت سطحی خاک با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر به کمک نرم افزار GIS می باشد. در این راستا از تصاویر ماهواره لندست ۸ جهت برآورد میزان رطوبت خاک استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که این روش از توانایی بسیار بالایی جهت تعیین میزان رطوبت خاک و پایش مکانی این متغیر مهم برخوردار است .

نویسندگان

مریم زمردیان

دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، گروه علوم مهندسی و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان،