تاثیر فناوری های نوین آموزشی بر بهبود یادگیری دانش آموزان پیش دبستانی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 46

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_390

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

چکیده مقاله:

فناوری های نوین آموزشی رویکردی جدید در امر آموزش می باشد که هدف اصلی آن تسهیل فرآیند یاددهی،یادگری می باشد. و استفاده از آن فراتر از بکارگیری ابزارهای سمعی و بصری می باشد. موضوع پژوهش حاضربررسی تاثیر فناوری های نوین آموزشی بر بهبود یادگیری دانش آموزان پیش دبستانی می باشد. جامعه آماری اینپژوهش دانش آموزان پیش دبستانی مدارس محمودآباد بودند که ۵۰ نفلر از این دانش آموزان که در دو گروهآزمایشی و کنترل به صورت تصادفی و مساوی قرار داده شدند. روش پژوهش از نوع آزمایشی پیش آزمون وپس آزمون) می باشد که ابتدا از هر دو گروه آزمایش و کنترل پیش آزمون به عمل آمد. سپس ارائه محتوایآموزشی برای گروه آزمایش (با فناوری) و برای گروه کنترل (بدون فناوری) صورت گرفت. بعد از اتمام دورهآموزشی و در پایان ترم از هر دو گروه آزمون به عمل آمد یافته های پژوهش بیانگر آن است که بین دانش آموزانگروه آزمایشی با گروه کنترل از لحاظ میزان یادگیری در سطح یک درصد تفاوت معنی دار وجود دارد.

کلیدواژه ها:

فناوری های نوین آموزشی ، یادگری ، پیش دبستانی

نویسندگان

مرضیه رستمی

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، ایران