نگاهی به تغییرات و تحولات آموزش و پرورش دردوران قاجار و تاثیر آن در شکل گیری فضاهای آموزشی (در شهر یزد)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 208

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU09_711

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

چکیده مقاله:

بیان مسئله : در دوران قاجار، جامعه ایران دچار تغییر و تحول در ساختار سیاسی و اجتماعی و فرهنگی شد. نظام آموزشی در این دوره یکی از عرصه هایی است که دچار تغییرات چشمگیری شد و از شیوهی سنتی (مکتب خانه ) به شیوهی نوین تغییر شکل داد. شهر یزد یکی از شهرهایی بود که در دورهی قاجار متناسب با موج نوگرایی در کشور روندی رو به رشد را تجربه کرد.هدف پژوهش : این پژوهش در پی بررسی و تحلیل تغییرات و تحولات آموزش و پرورش و همچنین شناخت عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری مدارس نوین در دوران قاجاریه است .روش پژوهش : این مطالعه به روش توصیفی -تحلیلی انجام شده است و با انتخاب دوره تاریخی قاجاریه به عنوان منشا تحولات نظام آموزشی در یزد سعی دارد روند این تحولات را مورد تحلیل و تبیین قرار دهد. این مهم از طریق بررسی کتاب های موجود، بررسی نشریات و مقاله ها تحقق یافته است .نتیجه گیری : در روند تحولات نظام آموزشی یزد ارتباطات تجاری و فرهنگی شهر یزد با سایر کشورهای خارجی ، مهاجرت زرتشتیان به هندوستان، تاسیس مدرسه دارالفنون، انقلاب مشروطه ، نخستین گام ها در آموزش دختران یزدی و وجود اقلیت های مذهبی تاثیرگذار بوده است .

نویسندگان

زهرا رحیمی دشتی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

مهران کاراحمدی

عضو هیات علمی، گروه معماری شهرسازی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران.