CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مدیریت دانش : اهمیت و ضرورت اصول و مولفه های آن

عنوان مقاله: مدیریت دانش : اهمیت و ضرورت اصول و مولفه های آن
شناسه ملی مقاله: RTTCH02_0433
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:

رحمت اله ابراهیمی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه دولتی بیرجند دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
هادی براتی - استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

خلاصه مقاله:
همواره یکی از معضلات اساسی سازمانها، نداشتن اطلاعات کافی برای تصمیم گیری های است . ازاین رو؛ مدیریت دانش به عنوان ابزاری برای بهبود تصمیم گیری سازمانی محسوب می شود و به عنوان فرایند جمع آوری ، انتقال و بهرهبرداری از دانش کارکنان در سازمان تعریف می شود که موجب بهبود اتخاذ تصمیمات، اشتراک دانش ، جلوگیری از از دست دادن دانش ، تسهیل فرآیند یادگیری سازمانی در مدیریت سازمانی ، بهبود تصمیم گیری ، جلوگیری از از بین رفتن دانش و تسهیل فرآیند یادگیری سازمانی می شود. بنابراین سازمانهایی در جهان متحول و پیچیده قرن حاضر موفق خواهند بود که بتوانند فرآیند یادگیری ، کسب حفظ و توسعه دانش را با موفقیت پیادهسازی کنند. علی رغم نقش مدیریت دانش در ایجاد مزیت رقابتی ، هنوز بسیار از سازمانها، در بهرهگیری اثربخش از آن ناکام ماندهاند و نتوانسته اند میان اهداف راهبری مدیریت دانش سازمانی تعامل برقرار کنند. بنابراین ؛ هدف از پژوهش حاضر، بررسی اهمیت و جایگاه مدیریت دانش ، الزامات و کاربردها آن در مدیریت سازمانی است . بنابراین ، پژوهش حاضر، به روش مرور نظاممند به منظور بررسی اهمیت و جایگاه مدیریت دانش ، الزامات و کاربردها آن در مدیریت سازمانی انجامشده و تلاش شده با بهرهگیری از روش کتابخانه ای و مرور مقالات، تلاش شده است تا اهمیت و ضرورت اصول و مولفه های مدیریت دانش مورد بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش ، اهمیت و ضرورت ، اصول مدیریت دانش ، مولفه های مدیریت دانش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1945716/