میزان آشنایی و به کارگیری اپلیکیشن های آموزش بهداشت به بیماران ارتودنسی در بین متخصصین ارتودنسی ایران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 64

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMDS-48-1_007

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1402

چکیده مقاله:

چکیدهمقدمه: دندانپزشکان اغلب در حفظ بهداشت دهانی مناسب و کافی برای بیماران ارتودنسی دچار مشکل می باشند. امروزه اپلیکیشن های بهداشت دهان زیادی در دسترس هستند که در کنار آموزش های تعاملی با امکان یادآوری، منجر به بهبود بهداشت دهان و در نهایت سلامت دهان مطلوب تری می شوند. این مطالعه به بررسی میزان استفاده ی متخصصان ارتودنسی کشور از این اپلیکیشن ها پرداخته است.مواد و روش ها: مطالعه ی حاضر یک مطالعه ی توصیفی مقطعی و مبتنی بر پرسشنامه بود که در سال ۱۴۰۱ انجام گردید. با روش نمونه گیری آسان از جامعه متخصصان ارتودونسی کشور، ۱۸۸ نفر وارد مطالعه شده و ۱۰۱ نفر با رضایت آگاهانه و آزادانه آن را تکمیل نمودند. جهت تعیین میزان آشنایی و استفاده ی متخصصان از اپلیکیشن های آموزش و یادآور بهداشت، پرسشنامه ای طراحی و رواسازی شد و اطلاعات به صورت آنلاین جمع آوری شد. با روش های آمار توصیفی نتایج گزارش و با آزمون کای اسکور در سطح اطمینان ۹۵ درصد ارتباط متغیرها آنالیز شد.یافته‎ها: متخصصان مورد مطالعه در اغلب موارد با رعایت بهداشت بیماران خود مشکل داشتند. براساس مطالعه حاضر، ۵/۵۳ درصد از متخصصان تجربه ی ختم زود هنگام درمان ارتودنسی در بیمار به دلیل بهداشت ضعیف را داشتند. با این وجود نتایج مطالعه نشان داد که متخصصان ارتودنسی مورد مطالعه، تقریبا هیچ گاه از اپلیکیشنهای آموزش و یادآور بهداشت استفاده نمی کردند. بیشترین شبکه ی اجتماعی مورد استفاده متخصصان ارتودنسی، جهت آموزش بهداشت به بیماران صفحه اینستاگرام بوده است.نتیجه‎گیری: نتایج به دست آمده از این مطالعه بیانگر نیاز متخصصان به روشی کارآمد جهت آموزش و یادآوری بهداشت به بیماران ارتودنسی  می باشد.  با توجه به عدم آگاهی و استفاده متخصصان از اپلیکیشن های موجود و نبود اپلیکیشن ایرانی مناسب، سرمایه گذاری در جهت طراحی یا ارتقا اپلیکیشن های یادآور بهداشت متناسب با فرهنگ و نیاز جامعه، پیشنهاد می شود.

کلیدواژه ها:

کلمات کلیدی: بهداشت دهان ، ارتودنسی ، بیمار ، ارتقا سلامت ، اپلیکیشن موبایل

نویسندگان

مرضیه کجویی

گروه ارتودنسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران؛ عضومرکز تحقیقات دندانی پژوهشکده علوم دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی،

ایمانه عسگری

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

غزل جابری

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،ایران

ندا جوشن

گروه ارتودنسی ، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه شهید صدوقی، یزد، ایران