ارزیابی بازآفرینی بافت های تاریخی شهری با تاکید بر توسعه گردشگری شهر ساری

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 106

فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IDMEVENT02_079

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1402

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش ارزیابی باز آفرینی بافت های تاریخی شهری با تاکید بر توسعه گردشگری شهر ساری است. بازآفرینی شهری سعی در حفظ و ارزش های فرهنگی در فضاهای شهری دارد. ایجاد مراکز فرهنگی و هنری و گذراندن اوقات فراغت و ارتقاء میراث تاریخی و استفاده از صنعت گردشگری به همراه جذب موسسات دانشگاهی و تحقیقاتی در بسیاری موارد به عنوان موتور محرک بازآفرینی شهری محسوب می گردد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده و با - توجه به هدف، کاربردی در قالب یک مطالعه موردی، تحقیق پیمایشی می باشد. گردشگری می تواند به بازآفرینی فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی کمک کند. سرمایه گذاری درگردشگری عاملی در راستای توسعه امکانات، فعالیتها، محیط فیزیکی و زیرساخت بوده و به افراد منطقه بهره می رساند، این امکانات بازدیدکنندگان را جذب مینماید و باعث ایجاد شغل و افزایش درآمد در منطقه می شود. همچنین راهبرد بازآفرینی شامل بازاریابی شهری و ترویج یک تصویر مطلوب برای توسعه صنعتی و تجاری است . نتایج پژوهش نشان می دهد که که خرج کردن بازدیدکننده برای امکانات شهری فعالیت های فوق را از لحاظ اقتصادی پایدارتر می سازد و با توسعه این امکانات، ورود بازدیدکنندگان و بازآفرینی فیزیکی این مناطق، ممکن است غرور و مباهات شهری را افزایش دهد. در حقیقت بهبود ظاهر و تصویر شهر و تشخیص اینکه افراد دیگر، شهر را جالب تر می بینند، غرور شهری و حمایت از میراث در میان شهروندان را افزایش می دهد.

نویسندگان

سید محمود سید رضایی

کارشناسی مهندسی تکنولوژی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد صفا دشت

محمود زاهدی فرد

کارشناسی مهندسی تکنولوژی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه