CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

کاربرد اسید هیومیک گامی نوین در جهت کشاورزی پایدار

عنوان مقاله: کاربرد اسید هیومیک گامی نوین در جهت کشاورزی پایدار
شناسه ملی مقاله: NATURE01_589
منتشر شده در اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست در سال 1391
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا تقی زاده طبری - دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
زهرا حسین زاده - دانش اموخته کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه بیرجند
شایلین لطفی - دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

خلاصه مقاله:
امروزه افزایش جمعیت، بشر را نیازمند تامین مواد غذایی بیشتر کرده و این خود توسعه در سطح و عمق اراضی برای تولید بیشتر را سبب شده است. بکارگیری الگوهای توسعه عمقی موجب کاربرد وسیع نهاده های کشاورزی به ویژه افزایش کاربرد سموم و انواعکودهای شیمیایی گشته است. در پی انجام فعالیتهای کشاورزی همراه با کاربرد روز افزون کودهای شیمیایی برای تولید موادغذاییبیشتر، حجم زیادی از ضایعات وارد محیط شده به گونه ای که سوء مدیریت آن مشکلات زیست محیطی و بهداشتی زیادی را گریبانگیر بشر می سازد. همزمان با افزایش جمعیت که افزایش تقاضا برای غذا و کاهش قدرت حاصل خیزی خاک را بوجود میآورد، اهمیتاستفاده از مواد زائد ( به عنوان کود ) برای برداشت حداکثری محصول همزمان با کاهش فرسایش و احیای خاک ها، بیش از پیش به عنوان یک عامل اقتصادی مشهود بوده است. از آنجا که بخش عمده ای از خاک های ایران جز و خاک های مناطق خشک و نیمه خشک محسوب شده و مقدار مواد آلی آن ها کمتر از یک درصد است، استفاده از کود های آلی نه تنها باعث افزایش تولیدات محصولاتکشاورزی خواهد شد، بلکه از فرسایش و تخریب خاک جلوگیری نموده و نیل به کشاورزی پایدار را ممکن میسازد. هدف از این مطالعهبررسی روند مصرف کودهای شیمیایی در ایران و جهان و معرفی کود اسید هیومیک به عنوان یک جایگزین خوب و دوستدار طبیعت است، که نه تنها موجب کاهش اثرات منفی زیست محیطی ناشی از مصرف کود شده، بلکه در افزایش محصول و جذب عناصر در گیاهان مختلف نیز نقش بسزایی دارد. در انتهای این مطالعه نیز به شکل موردی و مختصر نتایج کاربرد این کود روی عمکلکرد دانه گیاه سویا گزارش گردید

کلمات کلیدی:
اسید هیومیک، کودهای شیمیایی، نیتروژن، مواد آلی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/192736/